Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Στο 5,80% η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια μετά από ελέγχους των Δ.Ο.Υ

 Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013/23.11.2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων συγκροτούνται στις Δ.Ο.Υ. κάθε εβδομάδα συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Κατά το διάστημα 6-19/1/2014 πραγματοποιήθηκαν 4.124 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.845 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.   

Σε 239 από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά 2.170 παραβάσεις. Στις υπόλοιπες 3.885 ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση.
Η παραβατικότητα και κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο  εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, άνω του 40% επί του συνόλου των προληπτικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα (903) και Θεσσαλονίκη (758). Οι περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση εντοπίστηκαν στην Αθήνα (77) με συνολικά 1.848 παραβάσεις. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια αγγίζει το 5,80%.Πηγή : taxheaven
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου