Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Παράταση δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Μαΐου 2013

Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 9η Μαΐου 2013.Πηγή : minfin.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

«SOS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ


Toν κίνδυνο να μην μπορέσει να απορροφήσει η Ελλάδα φέτος το ποσό των 3,89 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, εκ των οποίων γύρω στο 1,2 δισ. ευρώ αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισημαίνει η Ομάδα Δράσης της Ε.Ε. στην έκθεσή της, παρότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει αλλά και το πρόβλημα ρευστότητας που εμποδίζει πολλά έργα.
Παράλληλα η έκθεση εκτιμά ότι τα γενικά δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις ελληνικές τράπεζες θα είναι διαθέσιμα προς εκταμίευση μέχρι το τέλος Ιουνίου, υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας θεσμών μικροχρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και κάνει ειδική αναφορά στο νέο πρόγραμμα εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη μείωση του κινδύνου των ελληνικών τραπεζών προς τις μμε, το οποίο θα συμπληρώσει τα συνολικά δάνεια της ΕΤΕπ. Το στόχο απορρόφησης του 2013, ύψους 3,89 δισ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή ή 4,18 δισ. μαζί με την εθνική συμμετοχή, τον χαρακτηρίζει απαιτητικό και θεωρεί ότι «πολλά προγράμματα αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων». Εξάλλου από τα έργα προτεραιότητας τον Μάρτιο είχαν ολοκληρωθεί 15 από τα 181 και θεωρείται ότι «το πρώτο τρίμηνο ο αριθμός των έργων για τα οποία απαιτείται επιτάχυνση και εκείνων που κινδυνεύουν αυξήθηκε».
Τον Μάρτιο του 2013 το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε στο 56,1% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με το ποσοστό απορρόφησης για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) να φθάνει στο 60,5%, ένα από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. Η μεγαλύτερη υστέρηση, με απορρόφηση 46,3% παρατηρείται στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ανα θεματικό στόχο, τα έργα που αφορούν στην Επιχειρηματικότητα παρουσιάζουν την υψηλότερη απορρόφηση με 75%, ακολουθούν τα έργα για την αγορά εργασίας με 45%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται έργα Έρευνας - Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με ποσοστά γύρω στο 25%.
Μικροχρηματοδότηση 
Κενό χρηματοδότησης του διαρθρωτικού χρέους στην ελληνική αγορά και κενό μετοχικής χρηματοδότησης, καθένα της τάξης των 5 ? 10 δισ. ευρώ διαπιστώνει η έκθεση της Ομάδας Ράιχενμπαχ και προτείνει την ανάπτυξη θεσμών μικροχρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, καθώς και τη σύσταση του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα, της λεγόμενης επενδυτικής τράπεζας.
Μεικτή επιτροπή Η Τράπεζα της Ελλάδας προωθεί τη συγκρότηση μεικτής επιτροπής από αρμόδια υπουργεία για την προετοιμασία του νομικού, εποπτικού και θεσμικού πλαισίου της μικροχρηματοδότησης, καθώς η ανάπτυξη Ιδρυμάτων Μικροπιστώσεων θα μπορούσε να αποδειχθεί ελκυστική εναλλακτική λύση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντί των τραπεζικών δανείων.
Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη μικροχρηματοδότηση μέσω τραπεζών, καθώς και μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Παράλληλα, ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το Ιδρυμα για την Ανάπτυξη (ΙγΑ) στην Ελλάδα, καθώς η χώρα «υποφέρει από έλλειψη εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. χρηματοδοτική μίσθωση, διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου) και ένας φορέας επενδύσεων όπως το ΙγΑ θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης, τουλάχιστον εν μέρει», όπως αναφέρει η Εκθεση.
Οσον αφορά στο Ιδρυμα για την Ανάπτυξη, τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης θα μπορούσαν να ήταν η κατάρτιση λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου, η νομική συγκρότηση του Ιδρύματος, η επιλογή της διευθυντικής ομάδας και η συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές.


Πηγή : imerisia.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr


Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ελαφρύνσεις στο χαράτσι για όσους είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας

Την απαλλαγή προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας από την καταβολή του τέλους ακινήτων προβλέπει αναδιατύπωση που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να αποφασίζει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, εξασφάλιση περισσότερων δόσεων, ή μείωση του ύψους της οφειλής, ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων, ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν φορολογικά».

Να σημειωθεί πως η παραπάνω τροπολογία αφορά ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία.

Επιπλέον, άλλη αναδιατύπωση προβλέπει πως για καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων παραμεθορίων περιοχών, που είχαν θεσμοθετηθεί τουλάχιστον πριν από 15 χρόνια, και τα οποία έχουν κριθεί παράνομα αλλά η επίσημη διαδικασία έρευνας ξεκίνησε πριν από 8 έτη ή αργότερα, η απόφαση ανάκτησης των χορηγηθέντων πόρων, διαβιβάζεται στην Κομισιόν «ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ανάκτησης με ευνοϊκότερους όρους, για λόγους προστασίας της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής».

Η παραπάνω τροπολογία επιχειρεί να απαντήσει στις ανησυχίες των επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης, για τις κρατικές ενισχύσεις που είχαν λάβει και που σήμερα καλούνται να επιστρέψουν εντόκως πίσω, έχοντας κριθεί παράνομες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Πηγή : forologikanea.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Οι 7 μεγάλες αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο


Oι βασικότερες αλλαγές που έρχονται από την επόμενη Κυριακή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο είναι:


1. Φόρος ακινήτων: Το ΕΕΤΗΔΕ «βαφτίζεται» Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων και θα υπολογίζεται όπως ακριβώς τα δύο προηγούμενα χρόνια αλλά προβλέπεται «έκπτωση» 15%, οριζόντια. Ισχύει για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ακόμη και τα ημιτελή, θα πληρωθεί από τον Ιούνιο σε πέντε διμηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τιμή ζώνης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος τιμών ζώνης της δημοτικής ενότητας ή εφόσον δεν υπάρχουν λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τιμών ζώνης του Δήμου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Η αλλαγή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των φορολογούμενων που έχουν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε περιοχές εκτός σχεδίου καθώς αντί για 3 ευρώ ανά τετραγωνικό που πλήρωναν θα κληθούν να πληρώσουν 4 ή 5 ευρώ ανά τετραγωνικό. Σε ότι αφορά τον ΦΑΠ για τα έτη 2011 και 2012 θα πληρωθεί σε 7 δόσεις και το 2013 σε 4 δόσεις με την τελευταία δόση να μην είναι μικρότερη από 50 ευρώ.

2. Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του ΦΠΑ. Με την εμπρόθεσμη κατάθεση της περιοδικής δήλωσης απαιτείται η πληρωμή μόλις 10 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ έως το τέλος του μήνα είτε σε δυο δόσεις. Εφόσον επιλεγούν οι δυο δόσεις θα πρέπει το 50% του φόρου να καταβληθεί έως το τέλος του μήνα στον οποίο υποβλήθηκε η περιοδική δήλωση και το υπόλοιπο 50% έως το τέλος του επόμενου μήνα. Η δεύτερη δόση χρεώνεται με προσαύξηση 2%. Εφόσον η περιοδική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα τότε το σύνολο του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

3. Ρυθμίσεις οφειλών: Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης σε αυτήν θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει πραγματική οικονομική αδυναμία άμεσης αποπληρωμής τους αλλά και οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετεί τη ρύθμιση που θα του χορηγηθεί.Οι οφειλές που είναι συσσωρευμένες έως και το τέλος του 2012 μπορούν να ρυθμιστούν το ανώτερο σε 48 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση όσον αφορά τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής: 
α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013,
β)με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,
γ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015
δ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016
ε) με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013.
στ) οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλες τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.
Το ποσό της βασικής οφειλής τοκίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 με επιτόκιο που ισούται με το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά οκτώ μονάδες (σήμερα 8,75%).
Αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, απαιτείται από τον οφειλέτη η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δυο παραπάνω από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ πέραν των οριζόμενων στην προηγούμενη περίπτωση προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας (π.χ. προσημείωση ακινήτου). Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία των προσφερόμενων στοιχείων για τη διασφάλιση της οφειλής. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εφόσον
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, 
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, 
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, 
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσεις συνεπάγεται χρέωση του οφειλέτη με επιτόκιο υπερημερίας ύψους 15%.
Θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2013 . Η πάγια ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί στις 24.
4. Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον πράξεων των φορολογικών αρχών (π.χ. επιβολή προστίμων για φορολογικές παραβάσεις). Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του. Μπορεί να υποβάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.

5. Δηλώσεις: Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους.

6. Διαγραφή χρεών: Γίνεται διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης.

- Ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις όπως: αν μετά από έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων, αν έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ κλπ. Έως τότε παρακολουθούνται από την εφορία μήπως γίνει εφικτή η είσπραξη, αλλιώς διαγράφονται.
- Η καταχώριση της οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης παραμένει για 10 χρόνια. Παρακολουθείται από την εφορία και αν δεν γίνει εφικτό να εισπραχθούν, διαγράφονται.
- διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπεται και για περιπτώσεις όπως:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,
β. χρέη που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και η αρχική βασική οφειλή ήταν κάτων από 200 ευρώ ανά φορολογούμενο, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ίδιου προσώπου.

7. Δημόσιοι υπάλληλοι: 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος
- Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.
- Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
- Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον
πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.
Ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.

Πηγή : imerisia.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr


Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Υπ. Ανάπτυξης - Καμία νέα παράταση για τα ΠΕΠ του Ε.Σ.Π.Α.

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη δράση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερωτήματα που υπεβλήθησαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ, από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων, η οποία λήγει στις 10 Μαΐου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου και ήδη παρατάθηκε μια φορά, από τις 25 Απριλίου που ήταν αρχικά η καταληκτική ημερομηνία, στις 10 Μαίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προτάσεις (www.ependyseis.gr) θα λειτουργεί κανονικά και θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων όλο το 24ωρο. Επίσης, το Help Desk του Πληροφοριακού Συστήματος θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΜΟΔ, μέχρι την περασμένη Τρίτη 23 Απριλίου βρίσκονταν σε διαδικασία επεξεργασίας περίπου 12.100 προτάσεις.

Η Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ συνιστά στους υποψήφιους επενδυτές να καταθέσουν έγκαιρα τις προτάσεις τους ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από φόρτο του συστήματος τις τελευταίες ημέρες.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η έγκαιρη υποβολή των προτάσεων θα συντείνει στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και την ένταξη των επενδύσεων και την καταβολή των ενισχύσεων στους ωφελούμενους επενδυτές.Πηγή : mindev.gov.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.grΕπιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα κατηγορία και καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο της νέας αίτησης, συντρεχουσών βέβαια και όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την  Υπουργική Απόφαση».

Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που κατετάγησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 13.06.2012 και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης  και απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμά τους, δύνανται να επανέλθουν για μία και μόνο φορά με νέα αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Φ.80000/10255/334/6.6.2012 Υπουργική Απόφαση. Και στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.Πηγή Taxheaven


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Συμψηφισμός Φ.Π.Α. ιδιωτών - Δημοσίου

Νέα ρύθμιση που θα επιτρέπει τον συμψηφισμό των ποσών ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο με το ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας δηλαδή υπουργεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ κ.λπ., προωθεί ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουνίου και μεταξύ άλλων θα προβλέπει την επέκταση του συμψηφισμού οφειλών ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα που ισχύει σήμερα σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή, θα συμψηφίζονται τα ποσά ΦΠΑ που οφείλουν σε επιχειρήσεις οι φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδίοικηση, ΝΠΙΔ κ.ά.) με το ΦΠΑ που χρωστούν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επιχειρηματίας οφείλει στην εφορία ΦΠΑ από τις συναλλαγές του ύψους 5.000 ευρώ και ταυτόχρονα ένας δήμος του οφείλει ΦΠΑ 4.000 ευρώ τότε οι ΔΟΥ θα συμψηφίζουν την οφειλή, με την απαίτηση ο επιχειρηματίας να καταβάλει στην εφορία τη διαφορά, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1.000 ευρώ.

Ωστόσο για να διενεργηθεί συμψηφισμός θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά της γενικής κυβέρνησης, η οποία θα αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο.


Πηγή Taxheaven


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr