Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Για ποιους ασφαλισμένους δεν θα καταβληθούν τα είκοσι ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων


Όπως έγινε γνωστό και με το έγγραφο υπ΄ αριθμ αρ. πρωτ. 1156016 του Ε.Φ.Κ.Α., υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, υφίσταται και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων που εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συνεπώς, η υποχρέωση υφίσταται μόνο σε όσους ασφαλισμένους εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1/1/2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των συγκεκριμένων άρθρων του Ν.4387/2016 οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο όσοι εργοδότες εμφανίζουν στην Α.Π.Δ. της περιόδου 8/2017 ασφαλισμένους που ανήκουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

■ Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών (σχετ. η εγκύκλιος 5/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή λόγω ιδιότητας (σ.σ. και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία), δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας (σχετ. η εγκύκλιος 4/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Οι απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι ασφαλισμένοι του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν., για τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 28/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Οι μπλοκάκηδες (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) για τους οποίους όπως έχει γίνει δεκτό δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 17/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).Πηγή: Taxheaven 

Ρύθμιση για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος:

Στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε και συζητείται στην Βουλή, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής: (…)

β) Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/3012-2016(Β’ 4330) και 61502.3399/30-12-2016(Β’ 4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές».

Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας είχε αναγκαστεί να αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων ήδη από τις 23 Μαΐου 2017, καθώς οι προηγούμενες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και τον ΕΦΚΑ παρέμεναν αναπάντητες.

Πρόκειται για μείζον θέμα στην περίπτωση των δικηγόρων καθ’ όσον ήταν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστο τι θα συμβεί με τα τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ μέσω της παρακράτησης του 20% επί των γραμματίων προείσπραξης στην περίπτωση που υπερβαίνουν την οφειλόμενη εισφορά.

Το ζήτημα επιλύεται νομοθετικά στην ορθή κατεύθυνση της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή του συμψηφισμού με μελλοντικές εισφορές (κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προγενέστερο καθεστώς το ποσοστό 9% επί των γραμματίων προείσπραξης (υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων) δεν συμψηφιζόταν με την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά.

Πηγή: e-forologia.gr

Παρέμβαση Μ.Τζελέπη για τις σταβλικές εγκαταστάσεις


Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Ν. Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης κατέθεσε Ερώτηση και Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη, διά μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, αναφορικά με την «απαγόρευση ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σερρών».
Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Βουλευτής: «Πολλοί Σερραίοι κτηνοτρόφοι αλλά και τοπικοί Αγροτικοί Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί, διαμαρτύρονται για την απαγόρευση ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή, βόρεια της πόλης των Σερρών, στην οποία είναι σε ισχύ το Πολεοδομικό Διάταγμα «Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις την εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Σερρών» ΦΕΚ 512 Τεύχος ΄Δ, από τις 16/9/1980. Στο εν λόγω διάταγμα, αναφέρεται ρητά ότι σε μια έκταση άνω των 52 χιλιάδων στρεμμάτων που βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σερρών, από τον συνοικισμό Επταμύλων-Οινούσας, τις περιοχές των κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Γεωργίου της πόλης των Σερρών, μέχρι την Χρυσοπηγή, το Μετόχι και  τον Λευκώνα, επιτρέπεται μόνον η ανέγερση κατοικιών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων και γεωργικών αποθηκών, αποκλείοντας ουσιαστικά την δυνατότητα κατασκευής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από τον Σεπτέμβριο του έτους 1980 και έπειτα».
Επιπροσθέτως, ο κ. Τζελέπης επισημαίνει τα εξής: «Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η κτηνοτροφία αποτελούσε και αποτελεί την βασική ασχολία μεγάλου μέρους των κατοίκων της περιοχής των Σερρών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην τοπική οικονομία,  το συγκεκριμένο πολεοδομικό διάταγμα και οι περιορισμοί που αυτό περιλαμβάνει αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου σε έναν καθαρά αγροτικό Νομό που εκτός των άλλων, κατέχει σημαντικότατο μερίδιο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της Χώρας, έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα, στον οποίο πέφτει το βάρος για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. Εφόσον διασφαλιστεί η άσκηση της κτηνοτροφίας στην περιοχή, χωρίς βλαπτικές συνέπειες στην βιώσιμη ανάπτυξη των εκεί οικισμών και χωρίς να παραμερίζεται φυσικά η μέριμνα για το περιβάλλον και την φυσιογνωμία της περιοχής, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (Πολεοδομικού Διατάγματος), ώστε αυτή η απαγόρευση  να περιοριστεί στα όρια των εκεί οικισμών (τηρώντας τις νόμιμες αποστάσεις) και να προστεθεί στο σχετικό Διάταγμα η δυνατότητα ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων (κτηνοτροφική χρήση) στην υπόλοιπη περιοχή που αυτό καθορίζει. Έτσι θα δοθεί στους κτηνοτρόφους η δυνατότητα, κατά πρώτον, αδειοδότησης-ανέγερσης νέων κτηνοτροφικών μονάδων και κατά δεύτερον νομιμοποίησης των ήδη υπαρχουσών, ώστε να έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια λειτουργίας».
Ακόμα, ο Βουλευτής τονίζει ότι: «Όπως είναι γνωστό, εκτός των άλλων, η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα οι κτηνοτρόφοι να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα (Νέων γεωργών, Σχέδια Βελτίωσης κ.ά.), που αποτελούν ζωτική ανάγκη για την βιώσιμή συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας».
Για τους  παραπάνω λόγους ο κ. Τζελέπης αιτείται την τροποποίηση του σχετικού Διατάγματος «Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις την εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Σερρών» ΦΕΚ 512 Τεύχος 4ον 16/9/1980, με γνώμονα τόσο την στήριξη του πολύπαθου κλάδου της τοπικής κτηνοτροφίας, όσο και την αρμονική συνύπαρξή αυτού με το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, προκειμένου η προαναφερθείσα, απαγόρευση ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων που προκύπτει από την εφαρμογή του, να περιοριστεί στα όρια των εκεί οικισμών (τηρώντας τις νόμιμες αποστάσεις). Τέλος, ο Βουλευτής ζητάει από τον Υπουργό να τον ενημερώσει εάν σκοπεύει να προστεθεί στο Διάταγμα  η κτηνοτροφική χρήση (ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων) «ως επιτρεπόμενη», στην υπόλοιπη περιοχή που αυτό καθορίζει (εκτός ορίων των οικισμών) ώστε και νέες κτηνοτροφικές μονάδες να μπορέσουν να κατασκευαστούν εκεί αλλά και να νομιμοποιηθούν-αδειοδοτηθούν οι ήδη υπάρχουσες.Παράταση Προσκόμισης Δικαιολογητικών για την Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"


Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως και την Πέμπτη 07/09/2017 και ώρα 17:00.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση


Πηγή: Αntagonistikotita

Προς νέα παράταση για τις ενστάσεις δασικών χαρτών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου


Ακόμα μια παράταση προσανατολίζεται να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, παρόλο που διαμήνυε σε κάθε ευκαιρία, ότι δεν θα δοθεί άλλη προθεσμία. Η απόφαση αυτή κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ, αφού το ενδιαφέρον των πολιτών και των αγροτών να κάνουν τις κατά τα άλλα, πανάκριβές ενστάσεις, είναι εξαιρετικά περιορισμένο.
H παράταση που θα δοθεί είναι μικρής διάρκειας και ο χρόνος που απομένει και πάλι αρκετά περιορισμένος, ενώ τα προβήματα για τους αγρότες, από την ανάρτηση των χαρτών είναι πολλά.
Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου και το σενάριο που μελετάται πλέον είναι να δοθεί παράταση 20 ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου 2017. Βέβαια και να δοθεί η παράταση, τα προβλήματα δεν λύνονται και έχουν να κάνουν κυρίως με τα λάθη της δημόσιας διοίκησης, που πληρώνουν οι αγρότες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και με την καταβολή του τσεκ σε όσα χωράφια φαίνονται δασικά.

Σύμφωνα πάντως με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, τους πρώτους μήνες του 2017 36 στους 120 δήμους (30%) είχαν οριοθετήσει οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες.

Σήμερα από τους 120 απομένουν 9, καλύπτοντας δηλαδή το 92,5%.

Σε κάθε περίπτωση, η παράταση που θα δοθεί είναι μικρής διάρκειας και ο χρόνος που απομένει και πάλι αρκετά περιορισμένος.

Για αυτόν το λόγο, παρατίθενται χρηστικά βήματα από το Κτηματολόγιο προς τους πολίτες.

A. Εφόσον η έκτασή σας έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορείτε έως τις 27/9/2017:

1. Να υποβάλετε αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής σας.

• Είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975.
• Είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

Εάν αιτηθείτε την εξαγορά, τότε θα χρειαστείτε να υποβάλετε στο Δασαρχείο:

i. Αίτηση εξαγοράς.

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

Εάν αιτηθείτε τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλετε
στο Δασαρχείο:

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης).

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

2. Να υποβάλετε αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη.

i. Να υποβάλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., www.ktimatologio.gr.

ii. Να υποβάλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής σας.

3. Να υποβάλετε αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης.

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και το χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017).

iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο χάρτη).

4. Χρήση και των τριών εργαλείων.
Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα τρία εργαλεία ή δύο από αυτά μαζί, μπορείτε να το κάνετε χωρίς περιορισμό έως τις 27/9/2017.

iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

5. Χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας.

• Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Αρθρο 67, Ν. 998/79).

- Εφόσον έχετε τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας.

- Εφόσον οι τίτλοι σας είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004, και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

• Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων

- Στη νομοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων.

- Με νόμο που θα ψηφιστεί τον Ιούλιο θα μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά μέσα σε τρία χρόνια. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης.

• Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτίων (παρ. 4 άρθρου 44 Νόμου 998/79).Πηγή: Agronews.gr

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Εμπρόθεσμη θεωρείται η εισφορά ΕΛΓΑ του 2016 που θα πληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου


Έως τις 31 Αυγούστου 2017 παρατείνεται ο χρόνος εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2016, με Κοινή Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την καταβολή των αποζημιώσεών τους, όσοι τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους από τις 30 Ιουνίου, οπότε έληγε η προηγούμενη προθεσμία, έως τις 31 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως, η προηγούμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής για τις εισφορές του 2016 έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.Πηγή: Agronews.grΣτα 1.800 ευρώ ανά μήνα οι αναλήψεις μετρητών από την Παρασκευή


Πανέτοιμες είναι οι τράπεζες για την εφαρμογή των μέτρων χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών, που θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου. Hδη έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες αλλαγές σε μηχανογραφικό επίπεδο και έχουν δοκιμαστεί τα συστήματα, προκειμένου τα ATM των τραπεζών να δίνουν τη δυνατότητα της σωρευτικής ανάληψης 1.800 ευρώ ανά μήνα, για κάθε λογαριασμό.

Η δυνατότητα συνολικής ανάληψης 1.800 ευρώ ανά μήνα είναι η σημαντικότερη αλλαγή για τους καταθέτες, καθώς μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες για διάστημα δύο εβδομάδων, επιτρέποντας στους πολίτες να πραγματοποιούν ανάληψη κάθε δεύτερη Παρασκευή μέχρι 840 ευρώ. Ουσιαστικά, πάντως, από την επιβολή των περιορισμών το καλοκαίρι το 2015 δεν έχει αυξηθεί το ημερήσιο όριο ανάληψης των 60 ευρώ ανά λογαριασμό, αποτυπώνοντας την εύθραυστη κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι η νέα χαλάρωση των περιορισμών αποτελεί θετικό βήμα, που αν συνδυαστεί και με άλλα βήματα (έγκαιρη ολοκλήρωση τρίτης αξιολόγησης, υλοποίηση μεταρρυθμίσεων κ.ά.) θα οδηγήσουν στη σημαντική ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στη βελτίωση των καταθέσεων τους τελευταίους μήνες. Σημειώνεται ότι εκτός της ενίσχυσης των καταθέσεων τον Ιούνιο, που ανακοινώθηκες χθες, περαιτέρω βελτίωση σημειώνεται και τον Ιούλιο.

Η χαλάρωση των περιορισμών περιλαμβάνει επίσης μέτρα για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες:

• Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

• Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες.

• Επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

• Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

• Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των ναυτιλιακών εταιρειών δύναται να μεταφέρει στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου το ανωτέρω ποσό των μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Αυξήθηκαν κατά 908 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις τον Ιούλιο

Σημαντική βελτίωση, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σημείωσαν οι καταθέσεις των τραπεζών τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος Ιουλίου οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν στα 131,65 δισ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 908 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση των καταθέσεων είναι αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα: επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ενώ οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 927 εκατ. ευρώ (έναντι αύξησης 1,09 δισ. ευρώ τον Ιούνιο) και ανήλθαν στα 121,25 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουλίου στα 21,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 512 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν στα 99,85 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 415 εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση τον Ιούλιο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι καταθέσεις παραμένουν χαμηλότερα από το επίπεδο του Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αβεβαιότητας που επικράτησε στο ξεκίνημα του 2017 για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.Πηγή: www.kathimerini.gr

ΟΓΑ: Έναρξη Παροχής Δωρεάν Βιβλίων σε 175.000 δικαιούχους


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη των 175.000 κληρωθέντων δικαιούχων για το πρόγραμμα παροχής δωρεάν βιβλίων έτους 2017.

Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στο πεδίο (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ/ Αγροτική Εστία /Κληρωθέντες Δικαιούχοι Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας).

Το πρόγραμμα ισχύει από 1-9-2017 έως 8-5-2018 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι, επιλέγουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία, αξίας μέχρι 20 €, (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.) από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ κατάλογο βιβλιοπωλείων ή εκδοτικών οίκων.

Σημειώνουμε ότι οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από βιβλία.Πηγή:e-forologia.gr

ΟΑΕΔ: Πρόγραµµα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών


Ξεκινάνε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10η πρωινή, οι αιτήσεις συμμετοχής (με ηλεκτρονικό τρόπο) των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (101 Α’) και των επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (Δήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα, για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (Δήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.

Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και το κόστος υλοποίησης ως κάτωθι:

Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 120.000.000 ευρώ ως εξής:

Για το έτος 2017: 20.000.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 60.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 40.000.000 ευρώ
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει , το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

Επισηµαίνεται ότι το προβλεπόµενο στον Κανονισµό ανώτατο όριο χορηγούµενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (Δήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ηµερολογιακά).

Ωφελούµενοι είναι άτοµα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών.

Οι µακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα ΜΟΝΟ από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Δηµόσια Πρόσκληση.

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, στο οποίο ανήκουν και σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να επικαιροποιήσουν το Ατοµικό Σχέδιο Δράσης.

Όσον αφορά τη διαδικασία υπόδειξης των ωφελούμενων, οι µακροχρόνιοι άνεργοι ενηµερώνονται για τις εγκριθείσες θέσεις από το Πληροφοριακό Σύστηµα (portal) του Οργανισµού, καθώς και από τον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναζήτησης µακροχρόνια ανέργων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τον αρµόδιο εργασιακό σύµβουλο δεν δύναται να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ µηνιαίως. Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25. Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Διάρκεια προγράµµατος

Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) µήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης. Για την οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος, η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης.

Υποβολή αίτησης

Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ηµερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (µόνο για την Α.Π.Δ). Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα για τα υποκαταστήµατά τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήµατα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστηµα που απασχολείται ο επιχορηγούµενος.

Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ εδώΠηγή:e-forologia.gr

Επίδομα ανεργίας και σε αγρότες που αποχωρούν με νομοσχέδιο Αχτσιόγλου


Επέκταση του επιδόματος ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε περιπτώσεις που κάποιος μείνει άνεργος και στους αγρότες, μεταξύ των υπόλοιπων αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων, εφόσον υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ κομίζει το νομοσχέδιο Αχτσιόγλου για τα εργασιακά, που κατατέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 29 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα της Agrenda, που κυκλοφόρησε στα περίπτερα το Σάββατο 26 Αυγούστου.
Το νομοσχέδιο δίνει την ευχέρεια στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας να αξιοποιεί πόρους κοινωνικών προγραμμάτων και να επεκτείνει με απόφασή του την χορήγηση του επιδόματος και στους αγρότες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρονται στα συνοδευτικά κείμενα και την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για την «αλλαγή που αφορά στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους»: Συμπληρώνεται ο σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας που συστάθηκε στον ΟΑΕΔ με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων με την ενίσχυση της απασχόλησης αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ, καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύψος αυτής κ.λπ.

Παράλληλα, επανακαθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις της τεκμαιρόμενης διακοπής του επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), προκειμένου να δικαιούνται τη χορήγηση του βοηθήματος του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (τροποποιείται το ανώτερο όριο εισοδήματος του προηγούμενου έτους και μειώνεται η περίοδος αναμονής, δηλ. της μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από 8 μήνες σε 6 μήνες) (άρθρο 52)

Άρθρο 52
Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α* 152) η φράση «ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε» και η φράση «ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α.».

2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους.».

3. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α.», η φράση «το 1/2 της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας» αντικαθίσταται με τη φράση «το 60%
του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση» και η φράση «το τελευταίο 8μηνο» αντικαθίσταται με τη φράση «το τελευταίο 6μηνο».

4. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «που υπάγονται στον Ε.φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε., στο τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Α.».

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «από τα οικεία ταμεία» αντικαθίσταται με τη φράση «από τον Ε.Φ.Κ.Α.».

6. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των
Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του ΣΚΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Το πέμπτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους κλάδους της περ. α', καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύφος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 και 4 έως 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς των διαθέσιμων πόρων των δύο κλάδων της περ. α', καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα.».

Η Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 52
Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής μηνιαίας εισφοράς ύφους δέκα (10,00) ευρώ για τους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ. Σκοπός της μηνιαίας αυτής εισφοράς αποτελεί σήμερα η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, παρεμφερούς σκοπού με την επιδότηση ανεργίας, στους ασφαλισμένους που διακόπτουν αποδεδειγμένα τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, αποδείχθηκε στην πράξη, αφενός η αδυναμία καθολικής εφαρμογής της εν λόγω διάταξης υπό την ισχύουσα μορφή της και αφετέρου η αδυναμία ανταπόκρισής της στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται ο κατ' ουσίαν εκσυγχρονισμός των κρίσιμων διατάξεων, ώστε ο σκοπός της καταβολής της ανωτέρω μηνιαίας εισφοράς να καλύπτει μεν περιπτώσεις χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος, όπως και μέχρι σήμερα, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένων τρόπων προστασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης των ασφαλισμένων που υποχρεούνται σε καταβολή της μηνιαίας αυτής εισφοράς, δίχως να τίθεται ως μοναδικό και άτεγκτο κριτήριο η διακοπή της δραστηριότητας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπροσαρμόζονται οι προϋποθέσεις τεκμαιρόμενης διακοπής επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, ώστε να επιτευχθεί πλέον η δυνατότητα ένταξής τους στον κύκλο των δικαιούχων του οικονομικού βοηθήματος, ενώ παράλληλα θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων που θα συντελούν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην ίδια την ενίσχυση της δραστηριότητας των καλυπτόμενων από τη διάταξη προσώπων.
Τέλος, σημειώνεται ότι τις τροποποιήσεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 επιβάλλουν και λόγοι συστηματικοί, ώστε η μορφή της διάταξης να ανταποκρίνεται στη δημιουργία και λειτουργία του ΕΦΚΑ και την συνακόλουθη κατάργηση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το νομοσχέδιο.Πηγή: Agronews.gr

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Μετά τις 20 Οκτωβρίου έρχεται η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης


Με «συνταγή 2016» όσον αφορά στο φετινό χρονοδιάγραµµα πορεύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να προετοιµάσει την επόµενη µεγάλη πληρωµή των αγροτών, αυτήν της ενιαίας ενίσχυσης για το 2017.

Το Σεπτέμβριο μπαίνουν στο πρόγραμμα νέων γεωργών 450 επιλαχόντες από την Κεντρική Μακεδονία.

Σύµφωνα µε τους ιθύνοντες του οργανισµού, ήδη οι υπηρεσίες του «δουλεύουν στο φουλ» προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος «τα δικαιώµατα θα πληρωθούν στα τέλη Οκτωβρίου».

Υπενθυµίζεται ότι πέρσι η αντίστοιχη πληρωµή έγινε µε πίστωση των λογαριασµών, την Πέµπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και αφορούσε το 70% της βασικής ενίσχυσης σε 567.000 δικαιούχους, ενώ η εξόφληση (εκκαθάριση βασικής, πράσινη και συνδεδεµένη) πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου 2016.

Ό, τι έρχεται από ∆ΑΟΚ για αγρο-περιβαλλοντικά πληρώνεται
Νωρίτερα, όπως διαβεβαιώνει ο Γιώργος Κέντρος, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στο πλάνο του να πληρώσει ενισχύσεις του β’ πυλώνα (αγρο-περιβαλλοντικά), ανάλογα πάντοτε «µε τη ροή των στοιχείων που του αποστέλλουν οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ».

Για το πρόγραµµα µείωσης της νιτρορύπανσης στην Λάρισα, για παράδειγµα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία ΑΦΜ δικαιούχων είναι «υπεύθυνα» για τις καθυστερήσεις στις πληρωµές όσων δεν πληρώθηκαν για το 2014, ενώ από εκεί κι έπειτα (έτη 2015 και 2016), όλοι οι αγρότες παραµένουν απλήρωτοι.

Σηµειώνεται ότι το σύστηµα του οργανισµού πληρωµών για τα αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα του έτους 2015 παραµένει ανοιχτό από τις 14 Αυγούστου 2017 και οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ µπορούν να αποστέλλουν τις καταστάσεις πληρωµής.Προσπάθεια να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επιλαχόντες
Οι πιέσεις από όλους τους πολιτικούς χώρους σχετικά µε την ένταξη των επιλαχόντων νέων γεωργών φαίνεται ότι µάλλον θα πιάσουν τόπο. Πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, λένε ότι γίνεται προσπάθεια µέσα στο Σεπτέµβριο, να ενταχτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο πρόγραµµα. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, υπολογίζει ο βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σηφάκης, µιλώντας στην Agrenda ότι «θα περάσουν περίπου 450 ακόµα, ενώ γίνεται προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να περάσουν όλοι». Υπενθυµίζεται ότι η πληρωµή της πρώτης δόσης του πριµ συνεχίζεται, ενώ συνολικά 3.228 δικαιούχους που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα νέων γεωργών περιλάµβανε η δεύτερη παρτίδα πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο οργανισµός, από τις 14 Αυγούστου έως τις 18 Αυγούστου. Το συνολικό ποσό της δεύτερης αυτής παρτίδας πληρωµών της πρώτης δόσης (70%) του πριµ έφτασε τα 43,4 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη παρτίδα περιελάµβανε 4.957 δικαιούχους. Παράλληλα, αναφέρουν πληροφορίες, ως τα τέλη Αυγούστου πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που κατέθεσαν όσοι ενδιαφερόµενοι έµειναν εκτός του προγράµµατος. Οι αρµόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε καλό δρόµο όσον αφορά στην εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερόµενων παραγωγών που ολοκληρώθηκαν τέλη Ιουλίου, γεγονός που «δίνει πόντους» για πληρωµή, ακόµα και µέσα στο Σεπτέµβριο. Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στους ενιστάµενους, αν επιτύχουν βαθµολογία, πάνω από το µέσο όρο της εκάστοτε περιφέρειας, η πληρωµή γίνεται µε υπερ-δέσµευση και δεν «βγαίνει» από τον κατάλογο των επιλέξιµων κανείς παραγωγός. Μαζί µε εκείνους που έχουν καταθέσει ένσταση και τελικά δικαιωθούν, περί τα τέλη Σεπτεµβρίου, θεωρείται µε τα σηµερινά δεδοµένα πιθανόν, να πληρωθεί την α’ δόση ακόµα µια κατηγορία νέων, οι εν δυνάµει. Πρόκειται για παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η κατάθεση στις αρµόδιες υπηρεσίες κάποιου απαιτούµενου δικαιολογητικού.


Στα τέλη Σεπτεμβρίου στέλνουν τώρα την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου του 2015
Την πολυπόθητη εντολή πληρωµής περιµένει ακόμα η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015. Πληροφορίες, από παραγωγούς που επικοινώνησαν με το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρουν ότι έλαβαν απάντηση πως αυτό θα γίνει «προς το τέλος Σεπτεμβρίου», γεγονός που επιβεβαιώνει και ο βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ουρσουζίδης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι εναπομείνασες υποθέσεις επιστροφής βρίσκονται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, προκειμένου να αποδοθούν πιθανότατα τον  Σεπτέμβρη, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών». Όσον αφορά τα ποσά που έχουν καταβληθεί, αναλυτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ αναφέρει: «Οι επιστροφές για το 2013 και το 2014 ολοκληρώθηκαν και δεν υπάρχουν δικαιούχοι κατ’ έτος που να παραµένουν εκτός πληρωµής καθώς επεξεργάστηκαν όλοι που σύµφωνα µε την απόφαση πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται άπαξ σε ηλεκτρονική µορφή πριν την έναρξη της πληρωµής στην ΔΗΛΕΔ. Το υπολογισθέν ποσό επιστροφής για το έτος 2013 (δόση 50% η οποία εκκρεµούσε για ορισµένους) ήταν 32.882.639,40 ευρώ για 239.868 δικαιούχους. Το υπολογισθέν ποσό επιστροφής ΕΦΚ για το έτος 2014 (100%) ήταν 90.258.786,866 για 443.221 δικαιούχους».


Πηγή:Agronews.gr

Αντιμετώπιση της 3ης Γενιάς του Πράσινου Σκουληκιού


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού την παρακάτω ανακοίνωση:

Αυτές τις μέρες θα εμφανιστούν στο βαμβάκι τα σκουλήκια της τρίτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, περίπου.
Η γενιά αυτή δεν είναι επικίνδυνη, όπως η γενιά του Αυγούστου. Τα σκουλήκια αυτής της γενιάς και είναι λιγότερα και απασχολούνται σε καρποφόρα όργανα της κορυφής, από τα οποία δεν περιμένουμε να πάρουμε παραγωγή.
 Ελάχιστες φορές (σε χρονιές επιδημίας), έχει προκαλέσει κάποιες, μικρές ζημιές στη βαμβακοκαλλιέργεια τού νομού μας. Φέτος, με τη συνήθη εμφάνιση της επικίνδυνης γενιάς του Αυγούστου, είναι ελάχιστα πιθανό να αποτελέσει άξιο λόγου πρόβλημα.
Κάποια προσοχή χρειάζεται στις όψιμες, τρυφερές φυτείες, τις οποίες θα προτιμήσει για να γεννήσει τα αυγά της η πεταλούδα του σκουληκιού.

Και σ΄ αυτή την γενιά, ισχύει ο γνωστός κανόνας:
Ψεκασμό με εντομοκτόνο κάνουμε μόνο αν η φυτεία μας φθάσει να έχει, κατά μέσο όρο, ένα ζωντανό σκουλήκι σε κάθε μέτρο βαμβακοφυτείας.


Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2017


Αναρτήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στην ιστοσελίδα του taxisnet. Η εμφάνιση των οφειλών στην "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση", θα γίνει σταδιακά, μέχρι τις 21:00 σήμερα το βράδυ.

Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2017.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017

Στον πίνακα της συνολικής εκκαθάρισης που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται οι δηλώσεις χωρίς δικαιώματα ή/και οι δηλώσεις με τελικό ποσό φόρου που δεν ξεπερνάει το 1 €.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η βεβαίωση αφορά στις δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €.


ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 7 Ν.4223/2013 

Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 88.891.408,27 € (Φόρος πριν τη μείωση – Φόρος μετά τη μείωση).


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 & ΠΙΝΑΚΑ 2

Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήθη δικαιωμάτων.
ΔΟΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οι δόσεις που προκύπτουν είναι από 1 έως 5, με ελάχιστο ποσό δόσης 10 €. Εκτείνονται από Σεπ 2017 έως Ιαν 2018 και σε πλήθος είναι περίπου 28,5 εκ. δόσεις, ως εξής:

Πηγή: e-forologia.gr


Θεσπίζεται επίδομα για πρόωρη έξοδο αγροτών από το επάγγελμα


Επίδοµα ανεργίας στους αυτοαπασχολούµενους, γιατί όχι και στους αγρότες, που εγκαταλείπουν την παραγωγή και διακόπτουν την δραστηριότητά τους, προωθεί η κυβέρνηση και πιο συγκεκριµένα το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας.

Το νοµοσχέδιο που περιέχει την σχετική πρόβλεψη και συζητήθηκε στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ), την περασµένη Πέµπτη, επεξεργάζεται και θα προωθήσει άµεσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.Πηγή: Agronews.gr

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

ΕΦΚΑ: Αναδρομικά χαράτσια για επαγγελματίες από τον Οκτώβριο


Σε εννέα δόσεις, αρχής γενομένης τον Οκτώβριο, θα αρχίσουν να πληρώνονται τα αναδρομικά χαράτσια - μαμούθ από περίπου 70.000 ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία μαζί με τις τρέχουσες εισφορές ξεπερνούν το 40% του εισοδήματός τους, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Έτσι προτού καλά καλά συνέλθουν από τα χαράτσια της Εφορίας, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να αποδώσουν υπέρογκα ποσά για τον ΕΦΚΑ όταν για το 2018 θα επιβληθούν και νέα δυσβάσταχτα χαράτσια.

Το αναδρομικό χαράτσι προκύπτει από το άθροισμα τρεχουσών και αναδρομικών εισφορών για την κύρια σύνταξη, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την επικουρική ασφάλιση.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών (κυρίως γιατροί και δικηγόροι) θα κληθούν να πληρώσουν την τρέχουσα μηνιαία εισφορά 20% προς τον ΕΦΚΑ, μαζί με το 6,9% υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συν 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης, συν 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι πρώτες μηνιαίες δόσεις της αναδρομικής (από 1/1/2017) εισφοράς υπέρ επικουρικού και εφάπαξ.

Έξτρα επιβάρυνση
Επισημαίνεται ότι το νέο έτος έρχεται το νέο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι νέες ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν πρόσθετη επιβάρυνση στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες και αγρότες (σε σύγκριση με τον σημερινό τρόπο υπολογισμού).

Ειδικότερα αυξάνονται στους αυτοαπασχολούμενους από 1/1/2018 οι ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ. Μεγαλύτερο απ' ό,τι το 2017 θα είναι το 2018 και το 2019 το χαράτσι εισφορών στον ΕΦΚΑ για 1 και πλέον εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, γιατί οι εισφορές που πλήρωσαν το προηγούμενο έτος θα θεωρούνται εισόδημα και επί αυτού του εισοδήματος θα υπολογίζονται οι νέες εισφορές.

Ειδικότερα προβλέπεται: 
Οι εισφορές του 2018 θα υπολογίζονται επί του καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2017) με έκπτωση 15% χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές.
Οι εισφορές του 2019 (και των επόμενων ετών) θα υπολογίζονται επί του καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2018 και επόμενων) χωρίς έκπτωση 15% και χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές.
Στην πράξη από το 2018 οι εισφορές δεν αφαιρούνται και «θεωρούνται» εισόδημα. Έτσι, οι νέες εισφορές θα υπολογίζονται επί αυξημένου εισοδήματος και οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες ακόμη και αν το καθαρό εισόδημα (αυτό που προκύπτει από τα κέρδη μείον δαπάνες) είναι το ίδιο.

Τονίζεται ότι με διάταξη που προωθείται στη Βουλή προβλέπεται πως όσοι μηχανικοί και δικηγόροι εντοπιστούν από τον ΕΦΚΑ ότι κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο είχαν μηδενικό εισόδημα, θα απαλλάσσονται από την επιβολή μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που σήμερα είναι 157 ευρώ.

Η διάταξη σχεδιάζεται να έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2017 και θα αφορά τους μη μισθωτούς μηχανικούς, που σύμφωνα με το μητρώο του ΤΕΕ ανέρχονται σε περίπου 68.000, αλλά και τους δικηγόρους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία και οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 42.000.Πηγή: www.tovima.gr 

Ανανεώθηκε για τελευταία φορά το όριο ανάληψης μετρητών στις τράπεζες. Τι ισχύει από τον Σεπτέμβριο.


Ανανεώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής το όριο αναλήψεων των 840 ευρώ για τους καταθέτες όλων των τραπεζών.

Από 1η Σεπτέμβρη ισχύουν οι νέες διατάξεις της απόφασης  Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

'Έτσι, οι καταθέτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη οποτεδήποτε μέσα στον μήνα και μέχρι τα ποσά των αναλήψεων να φτάσουν σωρευτικά το όριο των 1800 ευρώ.

Περαιτέρω ανάληψη άνω του ποσού αυτού, ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν φυσικό χρήμα στην τράπεζα (ανάληψη έως και το 100% των ποσών που καταθέτουν) και για εμβάσματα από το εξωτερικό (ανάληψη του 50% του ποσού του εμβάσματος).Πηγή: Taxheaven

Έως 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ


Επιστροφές του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
H επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο.
Βάση, τώρα, επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το συνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων δικής τους αγροτικής εκµετάλλευσης ή παροχής αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκµετάλλευσης, που πραγµατοποιούν προς άλλο υποκείµενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση προϊόντων.

Σηµειώνεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας από 1η Μαρτίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου.

«Πρόκειται, κυρίως, για τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ (σελ. 2) της αίτησης–αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών µε την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. αριθ. ΠΟΛ 1066/2013 – Β’ 753, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΠΟΛ 1089/2015 – Β’ 722 και ΠΟΛ 1021/2016 – Β’ 213, Α∆Α: 74ΘΑΗ-ΗΛ3)», επισηµαίνει χαρακτηριστικά η ΑΑ∆Ε.

Πού δηλώνονται οι επιδοτήσεις
Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Οι τρεις περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους, δηλαδή η βασική ενίσχυση (κ. 901) και οι πράσινες συν συνδεδεµένες (κ.902+903) για το µέρος άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσµετρηθούν στη διαµόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644).
Υπενθυµίζεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηµατικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κ. 907, 910 και 913), καθώς επίσης  και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηµατικών ενισχύσεων (κ.908, 911 και 914) δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.Πηγή: Agronews.gr

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017


Στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη, θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 το Δημόσιο, το ΙΚΑ, και το ΝΑΤ.

Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή

Ενώ τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Σεπτεμβρίου 2017 θα καταβληθούν στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.Πηγή: e-forologia

Αυτόματοι συμψηφισμοί ΕΝΦΙΑ - επιστροφών φόρων


Μια ανάσα πριν την έκδοσή τους βρίσκονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που εκτός από μεγάλες επιβαρύνσεις στους φορολογούμενους, θα φέρουν και… παρακράτηση των επιστροφών του φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του Σεπτεμβρίου και πριν εκπνεύσει η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόκειται να προχωρήσει σε αυτόματους συμψηφισμούς, υλοποιώντας έτσι το σχεδιασμό που προβλέπει δημιουργεί ειδικής ηλεκτρονικής υποδομής αυτόματων συμψηφισμών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιστροφή φόρου εισοδήματος, με βάση την εκκαθάριση, δικαιούνται περίπου 570.000 φορολογούμενοι, πολλοί από τους οποίους θα δουν ότι η επιστροφή φόρου έχει κάνει φτερά λόγω των οφειλών από τον ΕΝΦΙΑ.

Από αυτόν τον αυτόματο συμψηφισμό πρόκειται να εξαιρεθούν οι σύζυγοι όπου ο ένας αναμένει επιστροφή φόρου και ο άλλος θα πρέπει να πληρώσει ΕΝΦΙΑ καθώς η σχετική εφαρμογή του taxisnet δεν προβλέπει ακόμη το σχετικό συμψηφισμό μεταξύ τους.

Στις περιπτώσεις που η οφειλή του ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερη από από την επιστροφή φόρου το ποσό που απομένει θα πρέπει να εξοφληθεί με βάση το πρόγραμμα δόσεων που θα αναρτηθεί στο taxisnet μαζί με το εκκαθαριστικό.

Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής είναι μεγαλύτερο από τον ΕΝΦΙΑ τότε θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω κατάθεσής του στον τραπεζικό του λογαριασμό.Πηγή: www.capital.gr

ΟΓΑ: Δεν υπάρχει κανένας «κρυφός κόφτης» στα επιδόματα


O OΓΑ απαντώντας σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για "κρυφούς κόφτες" στα επιδόματα του Οργανισμού επισημαίνει ότι δεν υφίσταται κάποιος "κρυφός κόφτης", καθώς εδώ και πολλά χρόνια ισχύει ο συνυπολογισμός του τυχόν τεκμαρτού εισοδήματος στο συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων. Προσθέτει δε ότι για περισσότερο από μια δεκαετία τα εκάστοτε τεκμήρια διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ο ΟΓΑ επικαλείται για το θέμα αυτό και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που αφορά σε υπόθεση του 2003 και ερμηνεύει τον σχετικό νόμο του 1982, τονίζοντας ότι και ο νόμος 4093/2012 αναφέρεται σε «συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα» και σημειώνει ότι τα τεκμήρια διαβίωσης είναι γνωστά και κοινά για όλους και καθορίζονται όχι από τον ΟΓΑ αλλά από την φορολογική νομοθεσία.

Επιπλέον, ο ΟΓΑ στην απάντηση του διευκρινίζει πως «το ύψος του επιδόματος δεν προσδιορίζεται ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο -όπως προαναφέρθηκε- λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του δικαιώματος στην παροχή» και τονίζει:

«Το ποσό του επιδόματος είναι ανάλογο των ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα αφαιρουμένου του ποσού σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης χορηγούμενης ασφαλιστικής ή προνοιακής παροχής από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού. Συνεπώς στοιχεία που συσχετίζουν ευθέως το φορολογητέο εισόδημα με το ύψος του επιδόματος και μάλιστα σε πινακογράφηση είναι ανακριβή».Πηγή: www.in.gr

Ως 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους του πρωτογενούς τομέα


Έως 50.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που καταπιάνονται με αγροτικές δραστηριότητες και επιθυμούν είτε να «στήσουν» είτε να οργανώσουν υφιστάμενη επιχείρηση συναφή με τις σπουδές τους (π.χ. γεωπόνοι, κτηνίατροι κ.λπ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 6 τις Σεπτεμβρίου.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα πάρουν το «πράσινο φως» της ένταξης στο πρόγραμμα με τον τίτλο: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%.

Ένας δικαιούχος με ατομική επιχείρηση μπορεί να λάβει από 5.000 έως 25.000 ευρώ ενίσχυση, μέχρι 40.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και αντίστοιχα μέχρι 50.000 ευρώ συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Εφόσον για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις κατατεθεί επιχειρηματικό σχέδιο υψηλότερου προϋπολογισμού από τον προβλεπόμενο ο εκάστοτε επενδυτής οφείλει να καλύψει ο ίδιος τη διαφορά.

Οι δικαιούχοι
Η δράση απευθύνται σε απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Τα επαγγέλματα
Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συγκαταλέγονται: οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής, οι υπηρεσίες γεωργικών μελετών, οι δασολογικές μελέτες, οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες, η πρόβλεψη καιρού, κ.ά.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr/mis από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2017. Θα ακολουθήσει ακόμη μία περίοδος υποβολής αιτήσεων (8/11/2017 – 13/12/2017).Πηγή:Agronews.gr