Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Επιχείρηση με κεφάλαιο 1 ευρώ.

Το τέλος της εποχής της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, όταν το κράτος απαιτούσε δεκάδες δικαιολογητικά και σημαντικό ελάχιστο κεφάλαιο, θέλει να σηματοδοτήσει η κυβέρνηση με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο των 328 άρθρων το οποίο ολοκλήρωσε η υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου περιλαμβάνει 79 δράσεις για την άρση των πλέον σημαντικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα ως το τέλος του 2013 και προβλέπει την ίδρυση επιχείρησης, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας η οποία έχει εμπορικό σκοπό, με  κεφάλαιο ενός μόλις ευρώ. Η εταιρεία θα μπορεί να συσταθεί σε μία μέρα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (τα αντίστοιχα ΚΕΠ) ακόμη και ως μονοπρόσωπη.
Με ειδικές διατάξεις απελευθερώνεται η κρουαζιέρα (με την πλήρη άρση του καμποτάζ) για την προσέλκυση πλοίων με ξένη σημαία στα ελληνικά ύδατα, επιτρέπεται στα σουπερμάρκετ να έχουν «θερμές γωνιές» αφού καταργούνται όλες οι προστατευτικές διατάξεις για τα αρτοποιεία, ενώ κατοχυρώνεται το επάγγελμα των κτηματομεσιτών.
Με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων η κυβέρνηση μειώνει τα όρια ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων σε διαδικασία fast track, ενώ θεσμοθετείται και διαδικασία ανάθεσης σε ειδικούς «μεσολαβητές» της διεκπεραίωσης αδειοδότησης μιας επένδυσης.
Η κυριότερη όμως παρέμβαση προκειμένου να εγκατασταθούν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι η πρόβλεψη για εγκατάσταση παραγωγικών - μεταποιητικών επιχειρήσεων στις ελεύθερες ζώνες. Επί της ουσίας πρόκειται για προετοιμασία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου υποδοχής μελλοντικών αιτημάτων ιδρύσεως ελεύθερων ζωνών και ελεύθερων αποθηκών στα επιχειρηματικά πάρκα που θα χωροθετηθούν στο μέλλον.
e-εποχή
Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από νέα εργαλεία όπως η ηλεκτρονική τήρηση του Γενικού Μητρώου Εξαγωγών και η δημιουργία του ψηφιακού one stop shop για τους εξαγωγείς Single Window.
Ετσι καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο στα επιμελητήρια με επιπλέον κόστος. Πλέον θα αρκεί η εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
Στο ίδιο πνεύμα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις δημοσίευσης ισολογισμών και άλλων οικονομικών στοιχείων θα εξαντλούνται με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και μόνο αν δεν υφίσταται τέτοια θα έχουν υποχρέωση να τους δημοσιεύουν στο ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και σε μία οικονομική εφημερίδα. Ακόμη δεν έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση οι μεταβατικές διατάξεις.
Φόρος στις μετοχές
Με ειδική ρύθμιση διατηρείται ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο φόρος συναλλαγών 2 τοις χιλίοις κατά την πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά το κέρδος θα φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr    

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Παρατείνεται μέχρι 31/12/2012 η προθεσμία για την παραλαβή κλειδάριθμου από τις Δ.Ο.Υ.

Αναμένεται εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr     

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Έναρξη Υλοποίησης προγράμματος"Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων,που απασχολούν 29-40 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης"


Από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώνεται ότι ξεκινάει η υλοποίηση του Προγράμματος "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ".
Η άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας στις προκλήσεις που θέτει η αγορά εργασίας εκδηλώνεται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, των οποίων το αντικείμενο της εργασίας διαφοροποιείται διαρκώς, εξαιτίας των διαρθρωτικών αλλαγών και των ανακατατάξεων που επέρχονται σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας έχουν στόχο:
- Τη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων και πρακτικών
- Την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων,
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" σχεδίασε το Πρόγραμμα "Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης" (Πρόσκληση Γ').

Μέσω του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι:
- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.α.
- Δράσεις για την κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού που θα υλοποιηθούν από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα, από τις επιχειρήσεις - υποβλήθηκαν 827 αιτήσεις - ο αρχικός προϋπολογισμός του, αυξήθηκε από 20.000.000€ σε 73.700.000€, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να επωφεληθούν του προγράμματος.
Άμεσα ωφελούμενες του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις και έμμεσα ωφελούμενοι είναι 18.000 εργαζόμενοι, είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε "εκ περιτροπής" εργασία, είτε σε μερική απασχόληση.
Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχώρησε στην τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ, όσον αφορά τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής των επιχειρήσεων (δικαιούχων). Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής των επιχειρήσεων εναλλακτικά χωρίς έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησής του από το ΕΙΕΑΔ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr     

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Αλλάζει ο νόμος Κατσέλη για τους υπερχρεωμένους.

Σειρά αλλαγών φέρνει το σχέδιο νόμου που ο υπουργός Απασχόλησης Γ. Κουτρουμάνης κατέθεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή. Αλλαγές που αφορούν πλέον και στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα με προσωπική ιδιωτική εργασία εντάσσονται πλέον στον ν. 3869/2010 με αποτέλεσμα να διασφαλίζονται έναντι των τραπεζών, καθώς σε αυτά δεν επιτρέπεται να πτωχεύσουν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διοικητική ρύθμιση των χρεών τους σε μια ενέργεια που επιβλήθηκε, βάσει του αιτιολογικού του νέου σχεδίου νόμου, από τη διαπιστωμένη απροθυμία συνεργασίας των τραπεζών σε αυτό το σημείο.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ως προαιρετική πλέον ορίζεται η επιδίωξη εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών των οφειλετών πριν την κατάθεση της αίτησης για ρύθμιση.

Επιπλέον από τα 4 χρόνια η περίοδος ρύθμισης των χρεών παρατείνεται μεν στα 5 χρόνια, όμως ο χρόνος αρχίζει να μετρά από την περίοδο κατάθεσης της αίτησης κι όχι από το χρονικό σημείο έκδοσης της απόφασης. Με τον τρόπο αυτό τερματίζεται η μακρόχρονη διαδικασία αναμονής για τους οφειλέτες.

Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να ρυθμίσει την οφειλή για εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας κατά είκοσι έως τριάντα πέντε χρόνια.

Τέλος, το ποσό ανά ατομικό τραπεζικό λογαριασμό που δεν μπορεί να κατασχεθεί φθάνει πλέον στα 1.500 ευρώ ενώ σε κοινό λογαριασμό τα 2.000 ευρώ.Πηγή: Πρώτο Θέμα


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr     

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

Η σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο  που κατατέθηκε στην βουλή «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις»


----
Άρθρο29
Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, για τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και έλαβε την αρίθμηση 101 με το άρθρο 12 του ν.4013/2011, -διαδικασία εξυγίανσης- και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30.04.2012, να υπαχθούν:
Στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.»


2. « Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του εδαφ.1 της παρ. Α΄ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31/12/2013».

3. « Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 παρατείνεται μέχρι την 30.04.2012. Ομοίως η προθεσμία της εφάπαξ καταβολής και της πρώτης δόσης του εδαφ. ββ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 παρατείνεται μέχρι την 31.05.2012».


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr    

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.


Το μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου παρουσιάστηκε σε συνάντηση που είχαν σήμερα ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκης, ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Χ. Θεοχάρης, ο Γ.Γ. Εμπορίου Στ. Κομνηνός, ο Διευθυντής του ELTRUN καθ. Γ. Δουκίδης και φορείς της αγοράς.
Όπως ανέφερε ο κ. Τζωρτζάκης, το ηλεκτρονικό τιμιλόγιο αποτελεί έναν από τους βασικούς ενεργοποιητές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της διαφάνειας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Παράλληλα όμως, πρόσθεσε, είναι και «εργαλείο στην προσπάθεια να κάνουμε τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική, πιο φιλική και ελκυστική προς ξένες επενδύσεις».
Η διαβούλευση του μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τους φορείς θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες. 


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.


Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες υπαγωγής στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού που προβλέπεται από το νόμο 4038/2012 για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, απέστειλε προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.
Ο νόμος, δίνει τη δυνατότητα για νέα ευνοϊκή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη δυνατότητα της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για τις οφειλές μέχρι τις 31/12/2010.
Προϋποθέσεις της αναστολής και της υπαγωγής στον διακανονισμό είναι: α) η υποβολή αίτησης του οφειλέτη, β) η ανελλιπής καταβολή των από 1.1.2011 τρεχουσών εισφορών, γ) η καταβολή του 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Στους οφειλέτες που θα υπαχθούν στο διακανονισμό, παρέχεται έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης μέχρι 31-12-2011 οφειλής τους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η έκπτωση αυτή παρέχεται και σε όσους οφειλέτες είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν σε ανάλογες ρυθμίσεις. Προκειμένου οι οφειλέτες να έχουν τη δυνατότητα της έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι τις 30-3-2012 και να καταβάλουν την πρώτη δόση μέχρι τις 30-4-2012.
Με τη νέα ρύθμιση η οποία θα ισχύει μέχρι 31/12/2012 το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι θα μπορέσει να εισπράξει το μεγαλύτερο μέρους του ποσού που οφείλουν στα ασφαλιστικά Ταμεία περί τις 300.000 οφειλέτες.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι, ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, το ποσό του 20% έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής που πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης δε μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% επί της μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ.
Για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και των λοιπών ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων - ανεξάρτητα απασχολουμένων, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπεριπτώσεις ii και iii της περίπτωσης γ΄ της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 αντιστοίχως.
Διευκρινίζεται επίσης ότι οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες κατά περίπτωση δόσεις ως εξής:
- Εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμισή του έως και σε έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% επί των προσαυξήσεων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
- Καταβολή του ποσού από επτά έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί του ποσού της κεφαλαιοποιημένης οφειλής που αντιστοιχεί σε κάθε είδους προσαυξήσεις πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
Τόσο η εφάπαξ καταβολή του ποσού όσο και καταβολή της πρώτης δόσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την 30-4-2012, ενώ η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση του οφειλέτη από την παρούσα ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις και είναι συνεπείς με την καταβολή των δόσεων.
Στους οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση και θα καταβάλουν την πρώτη δόση, χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας δυο μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι σαν «ασφαλιστικές εισφορές» νοούνται οι πάσης φύσεως οφειλές και ιδίως πόροι, όπως το ιατρόσημο και αγγελιόσημο. Επίσης οι οφειλές που προκύπτουν από την μη καταβολή των δόσεων μπορούν να ρυθμιστούν με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Σημειώνεται επίσης, ότι με το νέο νόμο υφίσταται ειδική μέριμνα για τους οφειλέτες μετά την 18-11-1994, είτε έχουν δεχθεί τρομοκρατική επίθεση και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από αυτή είτε έχουν ή είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές. Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας, εφόσον υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2012 σχετική αίτηση στους στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν:
1) Είτε να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.2256/1994 όπως ισχύουν, εφόσον δεν έχουν ποτέ υπαχθεί στο παρελθόν σε αυτές. Στην περίπτωση αυτή η προβλεπόμενη από την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2) Είτε να υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31-12-2011 οφειλής και την καταβολή ποσοστού 20 % επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της συνολικής μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Για τους συγκεκριμένους οφειλέτες ορίζεται ότι, όσον αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, δεν ισχύει ο περιορισμός ότι το καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25 % επί της μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Τέλος αναφέρονται στην εγκύκλιο οι σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες, η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον αυτές ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ αποτελεί συνεχές και αυτόφωρο αδίκημα. 


ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9.

Yποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Ως εκ τούτου και για την έγκαιρη και έγκυρη διαχείριση πιθανών εκκρεμοτήτων ή προβληματικών περιπτώσεων η δυνατότητα αναίρεσης δηλώσεων θα διακοπεί στις 22.3.2012.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με το πέρας της υποβολής θα αποστείλει αρχικά τα υπόλοιπα εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.Α.Κ. 2009 και στη συνέχεια Φ.Α.Π. 2010 και 2011.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η  ολοκλήρωση  κατά προτεραιότητα διορθώσεων - συμπληρώσεων και επανέλεγχο των δηλώσεων Ε9 του 2009 και στη συνέχεια την οριστικοποίησή τους.

Μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί στο TaxisNet θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα διεκπεραιωθούν από την υπηρεσία μας σε επικοινωνία μαζί σας. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr     

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2011.


Αυξημένους φόρους θα περιέχουν φέτος τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα ταχυδρομήσει η εφορία σε περίπου 5,8 εκατ. φορολογούμενους, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011.
Η μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, οι «παγίδες» των αυξημένων τεκμηρίων που αγγίζουν 70% για ακίνητα και αυτοκίνητα, φτάνουν το 60% για πισίνες και εκτοξεύονται στο 200% για σκάφη αναψυχής, η κατάργηση της έκπτωσης φόρου για όσους συγκεντρώσουν περισσότερες από τις απαιτούμενες αποδείξεις, σε συνδυασμό με το «πέναλτι» φόρου αν λείπουν αποδείξεις, αλλά και το «μαχαίρι» στις εκπτώσεις δαπανών για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, ασφαλιστικές εισφορές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρικές επισκέψεις και νοσήλια, συνθέτουν το «παζλ» των φετινών επιβαρύνσεων.
Ετσι, οι πρόσθετοι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, φθάνουν μέχρι και 900 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ για τους φορολογούμενους με ένα ή δύο παιδιά μέχρι και τα 1.040 ευρώ και για τις τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες το ποσό φθάνει μέχρι και τα 2.750 ευρώ.
Ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι υπόχρεοι μετά τις 15 Ιουνίου, οπότε και λήγουν φέτος οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λπ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, που η δήλωσή του υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
Για πρώτη φορά, εξάλλου, φέτος, θα καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με το νέο βιβλίο οδηγιών που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο συμπλήρωσης των φετινών φορολογικών εντύπων, και «για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο με εισόδημα πάνω από ένα ορισμένο όριο που θα καθοριστεί με απόφαση του υπ. Οικονομικών».
Το νέο έντυπο Ε1, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», περιλαμβάνει 13 αλλαγές, εκ των οποίων μία από τις σημαντικότερες αφορά στον κωδικό 205 του πίνακα 5 των τεκμηρίων, στον οποίο οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα ή άλλου παρόχου μόνο της κύριας κατοικίας είτε είναι ιδιοκατοικούμενη είτε μισθωμένη είτε δωρεάν παραχωρούμενη.
Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται προαιρετικά για πληροφοριακούς λόγους, όμως οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την αναγραφή, το υπουργείο Οικονομικών θα μπορέσει να προχωρήσει σε διασταύρωση τόσο των τετραγωνικών που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 και Ε9 όσο και στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου αναφέρονται τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και, φυσικά, το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος έχει μειωθεί από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ, ενώ για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
Υποχρεωτικά
Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.
Λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των 5.000 ευρώ προκύπτει ότι εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση το φυσικό πρόσωπο που το εισόδημά του είναι μέχρι 5.000 ευρώ και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα Ι.Χ, ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη κ.λπ.
Για τον υπολογισμό του ποσού των 5.000 ευρώ, λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για τον κάθε σύζυγο.
* Μειώσεις φόρου. Το ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται:
- Κατά 20% της δαπάνης που καταβάλλεται λόγω δωρεάς στο λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημόσιου χρέους.
- Κατά 10% και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα ως εξής:
α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (κωδ. 051-052),
β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος (κωδ. 811 έως και 823),
γ) του ποσού της δαπάνης για δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών (κωδ. 079 έως και 085),
δ) τόκους στεγαστικού δανείου που καταβάλλονται από 1/1/2011 και μετά (κωδ.063-064),
ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. (κωδ. 073 074).
στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον, το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 090),
ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 εως και 062),
η) δαπάνες που καταβάλλει για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (κωδ. 053 - 054),
θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου (κωδ. 087 - 088).
- Οι εκπτώσεις των προσωπικών δαπανών του φορολογούμενου για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για ασφαλιστικές εισφορές (προς τον ΟΑΕΕ ή άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων) και για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που συνήφθησαν πριν την 31-2-2002 δεν θα γίνονται πλέον από το εισόδημα του φορολογούμενου, αλλά σε ποσοστό 10% από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα.
Ακίνητα - Ε9
Από το έτος 2011, υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που ο τελευταίος θα υποδείξει, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2012 έχει:
* Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
* Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
* Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2011) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2011 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Αφορολόγητα
Τα συνολικά αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα έχουν διαμορφωθεί:
- σε 7.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 παιδί,
- σε 9.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 παιδιά,
- σε 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους,
- σε 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 παιδιά.
Ο υπολογισμός και η καταβολή της οφειλής
Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις, ενώ, αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 300 ευρώ, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.
Εάν ο οφειλόμενος, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 1,5%.
Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών, όμως, αν το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκε ή δεν είναι γνωστός ο τρόπος εξόφλησής της ή αν αυτό είναι άνω των 1.500 ευρώ, καθώς και αν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή στο Δημόσιο, η επιστροφή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να γίνει έλεγχος.
Αν στο συνολικό εισόδημα, περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%.
Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική στέγη ή εμπορική μίσθωση.
Ο αναλυτικός οδηγός που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο ακόλουθος:
http://taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/1176

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr    

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ.


Εγκρίθηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο θα παρέχει εγγυήσεις και ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να δώσουν ευνοϊκά δάνεια στις ελληνικές ΜμΕ. Όπως αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σκοπός του Ταμείου είναι η άμεση χορήγηση κεφαλαίων για επενδύσεις και κεφαλαίων κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
Το Ταμείο θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ 1:2 θα παρέχουν συνολική ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2013 δάνεια ύψους 400 εκ. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουν δοθεί στην αγορά 1.440 δισ. ευρώ.
Σε περίπτωση βελτίωσης της αξιολόγησης της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα μεγαλύτερου ποσοστού μόχλευσης από την πλευρά της.


Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.


Την επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων για το ξεκίνημα της λειτουργίας τους (start-up) προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εντός του Μαρτίου αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, που θα ορίζει τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την επιδότηση αυτή.


Το υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει τη σύσταση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη δημιουργία και τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε εφαρμογή του σχετικού νόμου, που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο, ενώ στον πρόσφατο νόμο 4052/2012 ψηφίστηκε διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα επιχορήγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων για το ξεκίνημα της λειτουργίας τους.


Mε την υπουργική απόφαση για τη σύσταση του Μητρώου καθορίζονται:
τα κριτήρια ένταξης και εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των τριών κατηγοριών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού), των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας. Βασικό κριτήριο είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (τα άτομα με αναπηρίες -σωματικές, ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές), άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή τους στο Μητρώο
τα στοιχεία καταχώρησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και απολογισμού τους
ο διοικητικός έλεγχος και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους
οι περιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν στη διαγραφή τους από αυτό και τέλος
θέματα δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής ΕπιχειρηματικότηταςΕπίσης, για τη διευκόλυνση της δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προτυποποιημένο Καταστατικό, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας υπουργικής απόφασης.


Η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει ως στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που αυξάνονται ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής συγκυρίας.


ΠΗΓΗ: PBS


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

 Το Υπουργείο Οικονομικών με την σχετική εγκύκλιο οικ.2/21967/0094 , ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες για την υλοποίηση της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων τους). 

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής του 2012. Στον κρατικό προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί ειδική πίστωση για το λόγο αυτό και στην σχετική εγκύκλιό  περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς προκειμένου να ενισχυθούν για το σκοπό αυτό.

Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της ανωτέρω διαδικασίας, προγραμματίζεται η διενέργεια δύο ημερίδων στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν οι αρμόδιοι κάθε φορέα προκειμένου να παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση επί των στοιχείων που θα υποβάλλουν καν να θέσουν τυχόν ερωτήματά τους.

Η εγκύκλιος αυτή έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ »


Σειρά αλλαγών στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ με στόχο την περαιτέρω στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, τη διευκόλυνση των πολιτών να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και την άρση περιορισμών κατόπιν αποτύπωσης των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις έως σήμερα πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις.


Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις τράπεζες ανέρχεται σε 47.000, από τις οποίες περίπου οι μισές έλαβαν προέγκριση δανείου, ενώ για άνω των 10.000 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής. Όσον αφορά τις εκταμιεύσεις, 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου ενώ 1.800 ολική εκταμίευση.


Αναλυτικά οι αλλαγές του προγράμματος είναι:
- Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό τις 20.000 ευρώ, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού
- Αρση των περιορισμών σχετικά με α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη
- Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια
- Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων
- Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης
- Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ανά διαμέρισμα και έως 800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr  

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ - ΠΕΠ : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.


Νέο μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ύψους 500.000.000 ευρώ αφορά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Ο βασικός «κορμός» του προγράμματος έχει σχεδιαστεί, χωρίς βέβαια να αποκλείονται μικρές τροποποιήσεις που θα προκύψουν με την επίσημη προκήρυξη η οποία αναμένεται τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου 2012.
Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος τόσο υφιστάμενες επιχείρησης όσο και επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά.
Αναφορικά με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει :
 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από 30.000 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ έως και 50.000.000 (50 εκατομμύρια) ευρώ.
 • Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό.
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :
 • Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
 • Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)
 • Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 • Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασία
 • Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κτλ)
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)
 • Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
 • Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
 • Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Αμοιβές Συμβούλων
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την ημερομηνία υποβολής της μελέτης.
Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση:
 • Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο
  • 50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  • 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα
  • 60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  • 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 300.000,00€
 • Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 80.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού : 15 μήνες
 • Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών : 10 μήνες
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το πρόγραμμα ενδέχεται να «τρέξει» με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της μελέτης. 


ΠΗΓΗ: Alpha Plan Consultants

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr