Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε πρόσφατα σχετική εγκύκλιο που αφορά στις τροποποιήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Στόχος της εγκυκλίου αφενός η ενημέρωση του κοινού και αφετέρου η τόνωση των εσόδων του κράτους.
Οι αλλαγές που επιφέρει η εγκύκλιος συνοψίζονται στα εξής:
· Υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των προηγούμενων ετών.
· Για να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, πρέπει να έχουν περάσει τρεις (3) μήνες από τότε που δημιουργήθηκαν.
· Δεν ισχύουν πια τα όρια των 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και των 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.
· Μειώνεται το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής από 146,74 ευρώ σε 100 ευρώ.
· Καταργείται η δυνατότητα επέκτασης των δόσεων στις 60 για τους οικονομικά αδύναμους.
Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, υπάρχουν δύο τρόποι που ο φορολογούμενος μπορεί να ακολουθήσει για να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την εφορία.

πηγή: taxheaven

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr