Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Eπιστροφή στις θέσεις μας


Φωτογραφία © Κώστας Αργύρης
Την Δευτέρα 23 Αυγούστου οι καλοκαιρινές άδειες τελειώνουν και  επιστρέφουμε στις «θέσεις» μας.
Αναμένεται ενδιαφέρουσα χρονιά εξαιτίας των εξελίξεων στο οικονομικό περιβάλλον (διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, εξέλιξη όρων Μνημονίου κλπ.) αλλά και στο πολιτικό λόγω των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Καλλικράτης, Περιφέρειες).
Το γραφείο μας θα προσφέρει και εφέτος υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα των οικονομοτεχνικών μελετών και στις λογιστικές εργασίες.