Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 10% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

 Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν χρήση της κάρτας εργασίας για τους απασχολούμενους σε αυτές, θα τυγχάνουν μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών μέχρι και σε ποσοστό 10% (σε αναλογία 1/3 εργαζομένων και εργοδοτών) από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η μείωση θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ανά κλάδο, είδος επιχείρησης και γεωγραφική περιοχή, σύμφωνα με μελέτη που θα εκπονήσει η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ.

Με την χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, τα στοιχεία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τα θέματα της ασφάλισης) καθώς και στον ΟΑΕΔ και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται με το περιεχόμενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία.

Στόχος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας που λαμβάνει δραματικές διαστάσεις εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Υπολογίζεται ότι οι εισφορές οι οποίες δεν εισπράττονται λόγω της "μαύρης εργασίας" ανέρχονται σε 9 δις ευρώ ετησίως και οι ανασφάλιστοι  στο 25-30% του εργατικού δυναμικού της χώρας, το οποίο σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 1,100,000 ανασφάλιστους εργαζόμενους.

Ο έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων που θα αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική κάρτα, ανήκει τους επιθεωρητές εργασίας και στα μεικτά κλιμάκια (ΙΚΑ-Επιθεωρήσεων Εργασίας) που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ανακρίβεια των στοιχείων της κάρτας, επισύρει κυρώσεις για τον εργοδότη που είναι οι παρακάτω:

-Κατάργηση της έκπτωσης για 3 μήνες. Αν υπάρξει υποτροπή του εργοδότη μέσα στα επόμενα τέσσερα έτη, τότε η κατάργηση επεκτείνεται σε 6 μήνες.

-Καταλογισμός προστίμου 200 ευρώ για κάθε εργαζόμενο για τον οποίο θα διαπιστωθεί απόκλιση από την κείμενη νομοθεσία, πρόστιμο το οποίο θα επιβαρυνθεί ο εργοδότης.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 60% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"Αυξάνεται από 50% σε 60 % το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
Επίσης, για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των ενδιαφερομένων αλλά και για τεχνικούς λόγους μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων από 15/7/2011 στις 01/08/2011.

Το Πρόγραμμα «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» έχει συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και τα ποσά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 12.000 ως 180.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν :

•Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start -up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

•Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.

•Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700  fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 20.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Την αξιοποίηση του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων, ύψους 200 εκ €, με ενισχύσεις έως 10.000 € σε περίπου 20.000 επιχειρήσειςπανελλαδικά, ανακοίνωσε  ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα είναι όσες:
 • λειτουργούν την τελευταία πενταετία,
 • απασχολούν τουλάχιστον ένα (1) εργαζόμενο,
 • δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά την τελευταία 3ετία
 • δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση για εύλογο χρονικό διάστημα.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιουλίου με τον οδηγό του προγράμματος, οι αιτήσεις για συμμετοχή θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ενώ το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Παρακάτω ακολουθεί το «ενημερωτικό  σημείωμα«  που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο Πρόγραμμα που θα τρέξει από τον Σεπτέμβρη.
Ταυτότητα του Προγράμματος:
Αξιοποιώντας 200 εκ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ δίνουμε ανάσα σε 20.000 επιχειρήσεις, ενισχύοντας άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες τις μισθοδοτικές τους δαπάνες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.
Γιατί ενισχύουμε τις επιχειρήσεις μέσω του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος;
Το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ανταποκρίνεται σε κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας κ.α. Σήμερα, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για ένα εργαλείο  άμεσης και έμπρακτης στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται από την ύφεση.
Ποια είναι η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος;
Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Το σύστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11 επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Ποιες επιχειρήσεις αφορά;
 • Αφορά επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 • Ιδρύθηκαν την τελευταία πενταετία
 • απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο,
 • δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά την τελευταία 3ετία, (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό De Minimis)
 • δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • η κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεσμεύεται για τη διατήρηση ή την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της. Το διάστημα της δέσμευσης θα ανακοινωθεί με τον οδηγό του προγράμματος και θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες τεχνικές του λεπτομέρειες.
Γιατί είναι επιλέξιμοι οι συγκεκριμένοι κλάδοι;
Είναι οι κλάδοι που βιώνουν την κρίση πιο έντονα. Θέλουμε να στηρίξουμε τις παραγωγικές επιχειρήσεις και αυτές που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
Ποιες δαπάνες ενισχύονται μέσω του προγράμματος;
Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά κυρίως στο μισθοδοτικό κόστος της επιχείρησης, δηλαδή δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης.
Επιδοτούμε το 50% των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν κάποια επιχείρηση προσκομίσει παραστατικά αξίας 20.000 ευρώ και άνω, θα πάρει 10.000. Εάν προσκομίσει μικρότερο ποσό, θα πάρει το 50% του ποσού που έχει προσκομίσει.
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου;
Ο επιχειρηματίας θα υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά. Θα γνωρίζει άμεσα αν είναι επιλέξιμος ή όχι.
Κατά την πρώτη πληρωμή, θα γίνει έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων.
Οι επωνυμίες των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, ενώ ο δικαιούχος θα λαμβάνει συστημένη επιστολή που θα πιστοποιεί την ένταξή του στο πρόγραμμα.
Πώς θα λαμβάνει ο δικαιούχος επιχειρηματίας την ενίσχυσή του;
Θα ανακοινωθεί με τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες.
Ποια είναι τα κριτήρια που θα τηρηθούν σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων;
Θα τηρηθεί σύστημα προτεραιότητας.
Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση -  έχουν ενταχθεί στο νέο επενδυτικό νόμο ή έχουν εξασφαλίσει δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ, JEREMIE, προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κλπ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Ναι, αρκεί να μην υπερβαίνουν τον κανόνα De Minimis.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 faxQ 23210 20566
www.kverros.gr  mail: kverros@otenet.gr 

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

Πλέον δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων και χωρίς την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου φόρου.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι, ο φόρος που οφείλεται βάσει εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011, δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι τρεις), η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου, με την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν ισχύει για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700  fax: 23210 20566

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ

 Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και νέα επενδυτικά εργαλεία σε παραδοσιακούς και σύγχρονους κλάδους ανακοίνωσε  ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.


Μαζί με το πρόγραμμα στήριξης 20.000 επιχειρήσεων από το πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», που ξεκινά το Σεπτέμβρη, συνδυάζονται νέα προγράμματα και χρηματοοικονομικά εργαλεία (εγγυήσεις, επενδυτικά δάνεια και προχρηματοδότηση των εξαγωγών), που ξεκινούν ήδη από το 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα:

- Με ένα νέο πρόγραμμα καταλύτη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας προσφέρεται κεφάλαιο κίνησης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέχρι 200.000 ευρώ και έως 4 μήνες, μέσω του ΟΑΕΠ (Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Προϊόντων)

- Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του επιτυχημένου προγράμματος εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ, το οποίο παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

- Διευρύνεται το πλαίσιο των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις που έχουν άμεσα ανάγκη από κεφάλαια κίνησης με τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα, εντός του Σεπτεμβρίου 2011.Το πρώτο αφορά επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε προγράμματα του υπουργείου, όπως η μεταποίηση και η εξωστρέφεια, με ανώτατο ποσό δανείου έως 30.000  που αναμένεται να ενισχύσει 2.500 επιχειρήσεις. Το δεύτερο αφορά την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές και το τρίτο, εγγυάται επενδυτικά δάνεια για να καλυφθούν δαπάνες για εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και άυλα πάγια.

- Δίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές – είτε εντάσσονται είτε όχι στο νέο επενδυτικό νόμο – για δεκαετή ευνοϊκά δάνεια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (αναμένεται να διατεθούν στην ελληνική αγορά συνολικά 1,2 δις ευρώ).

- Επενδυτικά δάνεια μπορούν να δοθούν επίσης σε όσους ενταχθούν στο Ταμείο «Εξοικονόμηση κατʼοίκον», με επιχορήγηση δανείου μέχρι και 35%.

- Δημιουργούνται επενδυτικά κίνητρα για τον πρωτογενή τομέα, τόσο με το Ταμείο «ΕΝΑΛΙΟ» (προϋπολογισμού 105 εκ ευρώ) όσο και με το Ταμείο «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (προϋπολογισμού 450 εκ ευρώ).

Δείτε τον Πίνακα Χρηματοδοτικών Εργαλείων Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 εδώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές που κάνουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους, αλλά και με το Δημόσιο προχωρά η κυβέρνηση.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή (μη απόδοση ΦΠΑ, πλαστά παραστατικά), ενώ για την αγορά θα σημάνει εξοικονόμηση κόστους 1,2 δισ. ευρώ καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να διατηρούν αποθήκες για την αρχειοθέτησή τους και θα μειώνουν δραστικά το χρόνο ενασχόλησης με την παραδοσιακή τιμολόγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Έθνους" σχετική πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μ. Χρυσοχοϊδης που έγινε αποδέκτης αιτημάτων και προτάσεων επιχειρηματιών, μεταξύ αυτών και του ΣΕΒ. Έχει ήδη κάνει επαφές με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππα.

Το θέμα χειρίζονται ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σ. Κομνηνός και ο υφυπουργός Π. Τζωρτζάκης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, που ετοιμάζει σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ).

Το πρώτο και κυριότερο βήμα που αναμένεται να ορίζεται με τη σχετική εγκύκλιο θα είναι η κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης έντυπων δελτίων αποστολής και να δίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής. Επίσης, το δεύτερο βήμα θα είναι η υποχρέωση της συναλλαγής δημοσίου - επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά τιμολόγια (κρατικές προμήθειες).

Όπως αναφέρουν πηγές στο "Έθνος' κάθε χρόνο εκδίδονται 250 εκατομμύρια τιμολόγια εξ αυτών μόλις τα 7 εκατομμύρια ηλεκτρονικά.

Αν και με κοινοτική οδηγία που έχει ισχύ από το 2004 υπάρχει η υποχρέωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εντούτοις στη χώρα μας σωρεία εμποδίων και φορολογικών ασαφειών αλλά και τα ελλιπή μηχανοργωμένα συστήματα των φορολογικών υπηρεσιών αποθαρρύνουν τους επιχειρηματίες.

Πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ έχει εντοπίσει τα αντικίνητρα:

1. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση κρατικών φορέων (π.χ. ΓΓΠΣ) με τους εκδότες παραστατικών (τιμολογίων και δελτίων αποστολής) και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει άμεση διασταύρωση στοιχείων, να ελεγχθεί η ροή του ΦΠΑ και να υπάρξει αυτόματος και άμεσος έλεγχος τιμολογίων.

2. Ασάφειες ως προς την εξίσωση ηλεκτρονικού και έγχαρτου τιμολογίου, το πλαίσιο ψηφιακών υπογραφών, και ως προς τις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και ελέγχου.

3. Διατήρηση του δελτίου αποστολής στην παραδοσιακή έντυπη μορφή.

4. Ασυμβατότητα με πρότυπα προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.

5. Ο σχεδιασμός έως σήμερα αποτελεί μια κλειστή λύση για την Ελλάδα και δεν έχει ακολουθήσει μια προτυποποιημένη μέθοδο υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών

6. Δεν διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ειδικότερα στην περίπτωση συναλλαγών που περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Μείωση κατά 60% του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων θα σημάνει η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ για μία εταιρία που απασχολεί 5.000 άτομα προσωπικό η έκδοση ενός τιμολογίου με τον παραδοσιακό τρόπο κοστίζει 11,10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται εκτύπωση- δημιουργία φακέλου και αποστολή (3,90 ευρώ), υπενθυμίσεις πληρωμών (0,50 ευρώ), οικονομική διαχείριση (4,50 ευρώ), αρχειοθέτηση (2,20 ευρώ).

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση το κόστος της επιχείρησης κατεβαίνει στα 4,70 ευρώ.

Το ίδιο τιμολόγιο στον παραλήπτη κοστίζει 17,60 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται η λήψη (1,10 ευρώ), εισαγωγή κωδικοποιήσεων (3 ευρώ), επικύρωση και διασταύρωση (4 ευρώ), διαχείριση διαφωνιών (2,50 ευρώ), πληρωμές - οικονομική διαχείριση (4,80 ευρώ), αρχειοθέτηση (2,20 ευρώ) κ.ο.κ. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση το κόστος του παραλήπτη μειώνεται στα 6,70 ευρώ.

Το συνολικό κόστος για την αγορά με την παραδοσιακή τιμολόγηση είναι 1,7 δισ. ευρώ, και με την ηλεκτρονική πέφτει στα 600 εκατ. ευρώ.
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα -Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.


Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ €, αποτελεί ένα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:
 • την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
 • την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους
 • τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν
Με το πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από
 • 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης και
 • 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
 • Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις 
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού Φακέλου
 • Λειτουργικές Δαπάνες
Φορείς διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Για τον  πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές  προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από τις 15.07.2011, (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30.09.2011


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr