Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" και ελαστικοποιούνται, παράλληλα, οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα νέα κριτήρια θα ισχύσουν τόσο για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στο εξής όσο και για εκείνες που έχουν υποβληθεί και εκκρεμεί η έγκρισή τους.

Η παράταση στην υποβολή αιτήσεων ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια, και δόθηκε ύστερα από τη διαπίστωση συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος των πολιτών για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 30.000 αιτήσεις στις τράπεζες ενώ οι 15.000 έχουν λάβει προέγκριση δανείου.

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι αλλαγές είναι σημαντικές και προβλέπουν τα εξής:

1.Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 ¤/τ.μ. Ως τώρα οι προϋποθέσεις για την χρονολογία κατασκευής ήταν έως 31-12-1980 και για την τιμή ζώνης 1750 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει ότι περιοχές οι οποίες ως τώρα εξαιρούνταν από το πρόγραμμα λόγω υψηλότερης τιμής ζώνης, τώρα καλύπτονται.

2.Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. Η αλλαγή αυτή γίνεται επειδή διαπιστώθηκε ότι η ομοφωνία στις γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών, προκειμένου να ενταχθεί ολόκληρο το κτίριο στο πρόγραμμα, σπάνια επιτυγχάνεται.

3.Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελουμένων από τρεις γίνονται δύο και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής:

-Κατηγορία Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 ή τις 60.000 αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.

-Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 ή 60.000 και 80.000  αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.

Η κατάταξη στις κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σημειώνεται επίσης ότι:

- Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς

- Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ. Επίσης στην κατηγορία "αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης" περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.

- Με σκοπό την επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης

Διευκρινίζεται τέλος ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και πληρούν τους όρους θα υπαχθούν άμεσα στο πρόγραμμα, ενώ οι τελευταίες τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος θα ισχύουν και για τις αιτήσεις αυτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
url: http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

1 ΔΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την κατάρτιση ενός συμφώνου ρευστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελληνικού δημοσίου, ύψους 1 δις € για το 2011, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, 30 Μαΐου, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε συνέντευξη τύπου. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός επισήμανε ότι με αυτή τη συμφωνία «οι τράπεζες υποχρεούνται, χωρίς κανένα κέρδος, να διαθέσουν μέσα στο 2011, το σύνολο του ποσού που λαμβάνουν από την ΕΤΕΠ με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση αντίστοιχου ποσού για το 2012».


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
url: http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

                                                                                                                                                                   
Στις 24/5/2011 δημοσιεύθηκε η δράση Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, που αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: • την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
 • την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους 
 • τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν 
Με το Πρόγραμμα «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, για τον πρώτο κύκλο υποβολής, υπολογίζεται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (24.05.2011)

 Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 
 • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
 • Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Εξειδικευμένα Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή) προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου.
 • Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο)Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη)
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα θα πραγματοποιείται απο 15  Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
url: kverros@otenet.gr mail: kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΡΑΣΗ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

Η δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ενίσχυση και εξειδίκευση του ερευνητικού δυναμικού, καθώς και τη διεθνή συνεργασία μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας με φορείς από ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες, μέσω της υλοποίησης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες.

Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις πράξεις:

 •  Ε&Τ Έργα στη μεταποίηση (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 400.000 έως 2.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 μηνών, ελάχιστος αριθμός φορέων τέσσερις εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).

 •  Ε&Τ Έργα στις υπηρεσίες (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 300.000 έως 800.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 μηνών, ελάχιστος αριθμός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).

Η δράση απευθύνεται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα).

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:
 • Φαρμακευτικά/Καλλυντικά προϊόντα
 • Τρόφιμα/Ποτά
 • Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
 • Προηγμένα υλικά
 • Περιβάλλον
 • Χημικές διεργασίες
 • Πληροφορική και επικοινωνίες
 • Ενέργεια
 • Ασφάλεια
 • Υπηρεσίες

Τα ποσοστά χρηματοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του έργου. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 68,32 εκ. €.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 30/06/11.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566 

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι προς διευκόλυνση υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2010, για υποκείμενους που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε στις 31/12/2010 και οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και για το Δημόσιο, ορίζεται η 31/5/2011.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011ΠΟΛ.1113/17.5.2011

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

DIGI-MOBILE – Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 η νέα σχεδιαζόμενη δράση κρατικής ενίσχυσης «digi-mobile» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».


Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Δεδομένης της αλματώδους αύξησης των πωλήσεων «έξυπνων» συσκευών, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια διεθνώς, με μέσο ετήσιο ρυθμό που ξεπερνά το 50%, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν θεωρείται επιβεβλημένη, ιδίως στη χώρα μας, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην κατεύθυνση αυτή.

Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών επί κινητών μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέα κοινά στόχους, ακόμη και εκτός συνόρων. Επιπρόσθετα, ο αυξανόμενος χρόνος χρήσης κινητών συσκευών, έναντι άλλων παραδοσιακών μέσων, αυξάνει τις δυνατότητες των έξυπνων συσκευών ως μέσου προβολής και ενεργοποίησης των χρηστών, ενώ παράλληλα η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης «digi-mobile» δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.

Περισσότερες πληροφορίες για ενδεικτικές εφαρμογές, καθώς και για το καθεστώς της δράσης αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις digi-mobile@infosoc.gr είτε digi-mobile@digitalaid.gr προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στoν αποτελεσματικότερο δυνατό σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρισεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης της για υπαγωγή στη Δράση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) και κατά μέγιστο είκοσι (20) εργαζόμενους (20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων.

Σύνδεσμοι: Mobile Η Δημόσια Διαβούλευση ξεκίνησε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Έως τις 15 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, που έληγε στις 20 Μαΐου.Ανακοίνωση σχετικά με την τελική προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων:

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 20η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), οι οποίες δηλώσεις υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., λήγει την 15η Ιουνίου 2011.

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 20η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., λήγει την 15η Ιουνίου 2011.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
www.kverros.gr kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3 ΦΟΡΟΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΦΜ - ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

Μέσω διαδικτύου ή sms η «έγκρισή» της

Η κάρτα αποδείξεων θα είναι ανώνυμη, η χρήση της θα είναι προαιρετική και θα καταγράφει απευθείας όλες τις συναλλαγές των καταναλωτών. Οι φορολογούμενοι θα την παραλαμβάνουν δωρεάν από τις τράπεζες και θα την ενεργοποιούν μέσω Internet ή με SMS.

Στη ζωή των φορολογουμένων μπαίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου η «φοροκάρτα» που θα τους απαλλάξει από την ταλαιπωρία συλλογής των αποδείξεων που απαιτούνται για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.

Η κάρτα αποδείξεων θα είναι ανώνυμη, η χρήση της θα είναι προαιρετική και θα καταγράφει απευθείας όλες τις συναλλαγές των καταναλωτών. Οι φορολογούμενοι θα την παραλαμβάνουν δωρεάν από τις τράπεζες και θα την ενεργοποιούν μέσω Internet ή με SMS.

Κάθε φορολογούμενος μπορεί να έχει μέχρι και τρεις κάρτες που θα αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του, τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέλη της οικογένειας, σύζυγος ή παιδιά.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, καθορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της κάρτας αποδείξεων. Συγκεκριμένα:

Για να ενεργοποιηθεί η «φοροκάρτα», ο κάτοχός της θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είτε μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.minfin.gr.karta, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, με μήνυμα SMS που θα αποστείλει στον πενταψήφιο αριθμό 54053: τον ΑΦΜ του και τον 10ψήφιο αριθμό που αναγράφεται πάνω στην κάρτα του.

Η «κάρτα αποδείξεων» θα είναι ανώνυμη, θα φέρει μαγνητική ταινία και θα μοιάζει με τη χρεωστική.

Συναλλαγή

Σε κάθε συναλλαγή που γίνει είτε με μετρητά είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ο φορολογούμενος θα δίνει την «κάρτα αποδείξεων» στον καταστηματάρχη και εκείνος θα την περνά από το μηχάνημα POS που χρησιμοποιείται σήμερα για τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Με τον τρόπο αυτόν, θα καταγράφονται τα στοιχεία της απόδειξης. To κέντρο επεξεργασίας συναλλαγών της τράπεζας που εξέδωσε την κάρτα θα ενημερώνεται για τη συναλλαγή και θα μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτής στη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία της συναλλαγής που θα αποστέλλει η τράπεζα στη ΓΓΠΣ είναι: α) ο κωδικός της «κάρτας αποδείξεων», β) ο ΑΦΜ του επιτηδευματία, γ) η ημερομηνία διενέργειας της συναλλαγής και δ) το ποσό της συναλλαγής.

Μετά τη λήξη του έτους, το συνολικό ποσό των αγορών που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος θα προεκτυπώνεται στη φορολογική δήλωση του κατόχου της κάρτας.

Ετσι, στο τέλος του χρόνου οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων του Taxisnet, θα μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να δουν στον λογαριασμό τους τι έχουν ξοδέψει για αγορές μέσω της «κάρτας αποδείξεων».

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

Αντιθέτως, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να συλλέγουν στοιχεία για τους καταναλωτές, επειδή η κάρτα θα είναι ανώνυμη.Πηγή Ημερησία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210-20700 fax: 23210-20566
http://www.kverros.gr/ kverros@otenet.gr

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Απολογισμός πρώτου μήνα λειτουργίας

Σε έναν αξιόπιστο σύμμαχο για τον επιχειρηματία εξελίσσεται η υπηρεσία μιας στάσης, μετά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό απολογισμό (4.4.2011 έως 3.5.2011), σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό ιδρύθηκαν συνολικά 280 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 2.279 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 1806 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)

Αναλυτικά, στα 59 Επιμελητήρια της χώρας και σε περίπου 1.950 συμβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, (από τους 3.200 που υπάρχουν πανελλαδικά και πιστοποιούνται καθημερινά), έχουν ιδρυθεί οι παρακάτω εταιρικοί τύποι:

- ΑΕ: 17
- ΕΠΕ: 18
- ΕΕ: 95
- ΟΕ: 150

ΣΥΝΟΛΟ: 280

Αντίστοιχα, η μορφή των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) πανελλαδικά, είναι η εξής:

- ΑΕ: 41
- ΟΕ: 244
- ΕΕ: 132
- ΕΠΕ: 52
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 1
- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: 1
- ΑΤΟΜΙΚΗ: 1806
- ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡ.: 2

ΣΥΝΟΛΟ: 2279

Ενδεικτικά, η Υπηρεσία Μιας Στάσης και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.), αποφέρουν τα εξής οφέλη:

-1 ημέρα για την ίδρυση επιχείρησης αντί για 38
-1 σημείο επαφής για τον πολίτη αντί για 8
-1 διαδικασία αντί για 11
-5 πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων διαλειτουργούν
-71 φορείς συνεργάζονται για τη λειτουργία της ΥΜΣ
-61,7% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΕΠΕ
-54,2% μειώνεται το κόστος σύστασης των ΟΕ και ΕΕ
-50,2% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΑΕ

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενοποιεί:

-59 μητρώα επιμελητηρίων,
-το μητρώο Α.Ε. 54 Νομαρχιών,
-τα βιβλία εταιρειών σε 62 Πρωτοδικεία της χώρας.

Σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος στις παρακάτω ιστοσελίδες :

http://www.gge.gr/ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), στην κατηγορία «Διαδικασία Σύστασης Επιχειρήσεων», όπου δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για τη σύσταση επιχειρήσεων, τα στοιχεία επαφής των εμπλεκόμενων φορέων όπως τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιών, τα Επιμελητήρια, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, τα Πρωτοδικεία καθώς και πληροφορίες για τους τύπους επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που από το Νόμο επιβάλλονται για τη σύστασή τους.

http://www.businessportal.gr/, όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και των Υπηρεσιών μιας Στάσης, το θεσμικό πλαίσιο, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα (FAQs), τους πιστοποιημένους χρήστες (Συμβολαιογράφοι και Επιμελητήρια) χρήσιμοι σύνδεσμοι κλπ.

http://www.businessregistry.gr/, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα ενημέρωσης για το μοναδικό αριθμό Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) κάθε επιχείρησης μέσω υποβολής του ΑΦΜ, καθώς και γενικής φύσης πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.). Επιπλέον, κάθε εγγεγραμμένη επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στη βάση δεδομένων του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ) με τη χρήση μοναδικού κωδικού πρόσβασης και να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία του φακέλου της.

http://www.geminet.gr/, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη (Επιμελητήρια και Συμβολαιογράφοι) να εισέλθουν στο σύστημα με τη χρήση μοναδικού κωδικού και να πραγματοποιήσουν τη σύσταση μιας επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο.

Επόμενα βήματα για τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ)

◦ Απλούστευση και ένταξη αδειοδοτικής διαδικασίας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)
◦Διεύρυνση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τις Ατομικές Επιχειρήσεις
◦Διασύνδεση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των Επιμελητηρίων (Προγραμματικές Συμβάσεις)
◦Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των Συμβολαιογράφων
◦Ένταξη 54 ΚΕΠ στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)
◦Ολοκλήρωση Εμπλουτισμού της Βάσης του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)
◦Ολοκλήρωση όλων των Ηλεκτρονικών Διεπαφών
◦Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για το Μητρώο Εξαγωγέων & τα λοιπά Ειδικά Μητρώα
◦Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βέρρος Κωνσταντίνος
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210-20700 fax: 23210-20566

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Ε

Διευκρινίσεις για τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής, παραχωρεί  το υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1103/6.5.2011

Ειδικότερα, θα παρακρατείται φόρος 25% από τα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ο ίδιος φόρος παρακρατείται στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, από αλλοδαπή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό (21%).

Τέλος, όσον αφορά στην απόδοση παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των ανωνύμων εταιριών, θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους, με τις απαραίτητες κάθε φορά προσαρμογές.

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210-20700 fax: 23210-20566
http://www.kverros.gr/  kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TAXISnet ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Φ01-010)

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποκείμενοι σε φόρο του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν.2238/1994 που αφορά στην υποβολή του εντύπου Φ01-010, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/05/2011 ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ..

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα 09/05/2011.

Μετάβαση στο ΤaxisNet
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
τηλ:23210-20700, fax:23210-20566
http://www.kverros.gr/, kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45%

Ως εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα θα λογίζεται στο εξής κάθε κατάθεση, κινητή ή ακίνητη περιουσία της οποίας η πηγή προέλευσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο. Η περιουσία αυτή θα φορολογείται με συντελεστές από 18% έως 45%. Με βάση τον τελευταίο φορολογικό νόμο, το βάρος της απόδειξης της περιουσίας φέρουν πλέον οι φορολογούμενοι και όχι οι φορολογικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελμάτων, απαιτείται να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται τα πραγματικά στοιχεία, όπως αναφέρονται παραπάνω, και επίσης να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν ή όχι τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Κ.Φ.Ε.

Σε όσες περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση κλπ. πρέπει να καταβάλλονται οι αναλογούντες αντίστοιχοι φόροι, τέλη κλπ. και τα αντίστοιχα πρόστιμα ή προσαυξήσεις.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για υποθέσεις που η προσαύξηση περιουσίας προέκυψε πριν ή μετά τις 30-9-2010 ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου (3888/2010) , και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων γίνεται μετά τις 30-9-2010. Ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες των φορολογουμένων, οι οποίοι επικαλούνται έσοδα από εισοδήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί τεκμαρτά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και λοιπές περιπτώσεις και εφόσον αυτά αποδεικνύονται από άλλα στοιχεία, ακαθάριστα έσοδα, βιβλία, τιμολόγια κλπ., οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για προσαύξηση περιουσίας που προκύπτει πριν τις 30-9-2010 ημερομηνία ψήφισης του νόμου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βέρρος Κωνσταντίνος
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210-20700, fax: 23210-20566
Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε.


Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μπορούν να συντάξουν τον ισολογισμό τους οι Ανώνυμες Εταιρείες καθώς και οι Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε σήμερα, 3Μαΐου 2011, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των λογιστών και για λόγους ίσης μεταχείρισης η δυνατότητα που δόθηκε με την παράγραφο 1 της ΠΟΛ.1070/7.4.2011 σε ορισμένα πρόσωπα (ατομικές, προσωπικές, ΕΠΕ κ.λπ.) για κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ισχύει αναλόγως και για τις ανώνυμες εταιρείες και τους συνεταιρισμούς, καθώς και για τις Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βέρρος Κωνσταντίνος
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:2321020700, fax:2321020566


Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2011, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και των καταστάσεων της παρ. 1, του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2010.


Το Υπουργείο Οικονομικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά,

- η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 5η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011.

- η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 5η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011.

- οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των υπόχρεων των υποπεριπτώσεων ββ΄ έως και ζζ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ,συνταξιούχοι, εισοδήματα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ.), που υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει, για τις οποίες η ημερομηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου, ανάλογα με το ΑΦΜ τους.
 
Με ΑΦΜ 1 μέχρι τις 17 Μαΐου 2001

Με ΑΦΜ 2 μέχρι τις 18 Μαΐου 2001

Με ΑΦΜ 3 μέχρι τις 19 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 5 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 6 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 7 μέχρι τις 25 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 8 μέχρι τις 26 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 9 μέχρι τις 27 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30 Μαΐου 2011 και

Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31 Μαΐου 2011.

  Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καθώς και οι δηλώσεις των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ( εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

- η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βέρρος Κωνσταντίνος
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:2321020700, fax:2321020566
http://www.kverros.gr/, kverros@otenet.grΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ και ανάρτηση στη «Διαύγεια», ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς.

Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2010 με το Ν.3842/2010 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, αφού πλέον οι δηλώσεις θεωρούνται ειλικρινείς και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε δείγμα υποθέσεων το οποίο θεσπίζεται με ανάλυση κινδύνου.

Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η πρόβλεψη για την ευθύνη των λογιστών – φοροτεχνικών για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους επιτηδευματίες πελάτες τους αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους.

Για να δείτε τους αναλυτικούς πίνακες και καταστάσεις καντε κλικ εδώΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφέίο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:2321020700, fax:2321020566
http://www.kverros.gr/, kverros@oternet.grΔευτέρα, 2 Μαΐου 2011

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ (one-stop-shop)

Ξεκίνησε η λειτουργία ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα και σε ένα σημείο (one-stop-shop). Ειδικότερα, η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου μία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε 1 ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη.


Οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα, υλοποιούνται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα κυριότερα οφέλη που θα αποκομίσει μια επιχείρηση από την Υπηρεσία μιας Στάσης (one-stop-shop), περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

•Μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών επιβαρύνσεων

•Μείωση του κόστους σύστασης για τις επιχειρήσεις

Περιορισμός της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών
 
Αναλυτικότερες πληροφορίες εδώ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 2321020700, fax:2321020566
http://www.kverros.gr/, kverros@otenet.gr