Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Τα μυστικά για τη συλλογή των αποδείξεων

Επιπλέον φόρους λόγω μη συλλογής του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων για καταναλωτικές δαπάνες του έτους 2013 κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος πάρα πολλοί μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και αγρότες.

Η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για τα εισοδήματα του έτους 2013 (για τα οποία οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει φέτος να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου) προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι το περασμένο έτος απέκτησαν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις έχουν την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετησίου ατομικού - πραγματικού ή προσδιοριζόμενου βάσει τεκμηρίων - εισοδήματος του έτους 2013, εφόσον το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπερβαίνει τις 42.000 ευρώ.

Οι αποδείξεις που «περνάνε»

Για περιπτώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ προερχόμενα από μισθωτές υπηρεσίες το συνολικό ποσό που πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις ανέρχεται σε 10.500 ευρώ, δηλαδή στο 25% του ποσού των 42.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού.

Για παράδειγμα για εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες απαιτούνται αποδείξεις αξίας 7.500 ευρώ (το 25% των 30.000 ευρώ). Αν ο φορολογούμενος έχει μαζέψει και δηλώσει αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ, δηλαδή αξίας λιγότερης κατά 4.500 ευρώ, τότε θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 4.500 Χ 22% = 990 ευρώ!

Εξάλλου, όπως προέκυψε από πρόσφατη διευκρίνιση του υπουργείου Οικονομικών, την υποχρέωση να έχουν μαζέψει αποδείξεις δαπανών έτους 2013 την έχουν και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες! Κι αυτό για τους εξής λόγους:

α) Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία (ν. 4110/2013) στους φορολογούμενους που θα θεωρηθεί ότι θα δηλώσουν φέτος εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια». Δηλαδή και οι φορολογούμενοι αυτοί θα θεωρηθούν ως μισθωτοί, οπότε θα πρέπει να έχουν μαζέψει κι αυτοί αποδείξεις δαπανών με ημερομηνίες έτους 2013.

β) Επίσης, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, το εισόδημα από την ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί φέτος αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων. Στην κλίμακα αυτή όμως ισχύει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, η οποία για να διατηρηθεί θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους.

Παγίδα επιπλέον φορολόγησης και λόγω τεκμηρίων

Επιπλέον, οι διατάξεις για την υποχρεωτική προσκόμιση αποδείξεων αξίας μέχρι το 25% του ετησίου εισοδήματος κρύβουν και μία άλλη, πολύ μεγάλη παγίδα.

Η νομοθεσία ορίζει ότι το 25% υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού εισοδήματος μεταξύ αυτού που δηλώνει ο φορολογούμενος και αυτού που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Συνεπώς, εάν ένας φορολογούμενος δηλώσει ετήσιο ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθούς ή από γεωργική δραστηριότητα, αλλά το εισόδημα που προσδιορίζεται γι' αυτόν με βάση τα τεκμήρια είναι 25.000 ευρώ, τότε η αξία των αποδείξεων που πρέπει να έχει μαζέψει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν αντιστοιχεί στο 25% των 20.000 ευρώ, δηλαδή δεν ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, αλλά στο 25% των 25.000 ευρώ (του μεγαλύτερου εκ των δύο «εισοδημάτων»), δηλαδή στο ποσό των 6.250 ευρώ.

Αν ο φορολογούμενος αυτός έχει μαζέψει αποδείξεις 5.000 ευρώ, νομίζοντας ότι το εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί είναι το πραγματικό των 20.000 ευρώ που δήλωσε, η Εφορία θα τον χρεώσει με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς μεταξύ του ποσού των 6.250 ευρώ, που είναι η αξία των αποδείξεων που έπρεπε να είχε μαζέψει, και του ποσού των 5.000 ευρώ, που είναι η αξία των αποδείξεων τις οποίες τελικά συγκέντρωσε. Θα κληθεί δηλαδή να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού αποδείξεων των 1.250 ευρώ (6.250-5.000=1.250), δηλαδή ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των 275 ευρώ (1.250 ευρώ Χ 22% = 275 ευρώ).

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η Εφορία και ποιες απορρίπτει

Οι αποδείξεις που οφείλει να έχει μαζέψει κάθε φορολογούμενος με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να αφορούν σε δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που πραγματοποίησε το 2013.

Στις δαπάνες που αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου περιλαμβάνονται και ορισμένα έξοδα παροχής υπηρεσιών, για τα οποία εκδίδονται ειδικά φορολογικά στοιχεία (π.χ. δαπάνες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες εκδίδονται ειδικού τύπου αποδείξεις από τα ΕΛ.ΤΑ. και τις λοιπές εταιρείες Courier, δαπάνες παροχής υπηρεσιών πώλησης ή αγοράς μετοχών οι οποίες αναγράφονται στα πινακίδια τα οποία εκδίδονται από τις χρηματιστηριακές εταιρείες κλπ).

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν θεωρείται τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Επιπλέον, φέτος αναγνωρίζονται και οι αποδείξεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που μέχρι και πέρυσι δεν επιτρεπόταν.

Από την άλλη πλευρά, δεν λαμβάνονται υπόψη:

* Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.).

* Οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό και τηλεπικοινωνίες γενικά.

* Οι δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και κοινόχρηστα!

* Οι δαπάνες για διόδια και για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο.

* Όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις (δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές, ιατρική περίθαλψη, νοσήλια, δωρεές, διατροφή κ.λπ.).

* Ενοίκια, ασφάλιστρα παντός είδους (ζωής, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων).

* Δαπάνες για αμοιβές δικηγόρων που αφορούν δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

* Οι εισφορές για την ΕΡΤ και τη συνδρομητική τηλεόραση.

* Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο.
Πηγή : money - money
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Οι 9 αλλαγές σε εισφορές, αμοιβές και συντάξεις

Από την 1η Ιουλίου (και όχι από την 1/1/2015) μπαίνει «μαχαίρι» στις επικουρικές συντάξεις. Οσοι ασφαλίζονται, για πρώτη φορά, από 1/1/2014 θα δικαιούνται συντάξεις με βάση τις εισφορές τους σε ατομικές μερίδες, ενώ το ίδιο σύστημα θα ισχύει και για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, αλλά για τον χρόνο ασφάλισης από 1/7/2014 και μετά. Μείωση των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων για τους ήδη συνταξιούχους προβλέπεται, επίσης από την 1η Ιουλίου, «εφόσον υπάρχει έλλειμμα». Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει, επιπλέον:
Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιουλίου και την καταβολή, για τελευταία φορά, από τον ΟΑΕΔ του  μισού οικογενειακού επιδόματος.
Τη μηνιαία καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ και την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό των «νέων» ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες τον μήνα και των ορκωτών λογιστών (αποσύρθηκε η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων δραστηριοποιηθούν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων).
Τον υποχρεωτικό συμψηφισμό επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές στα Ταμεία.
Την απ' ευθείας είσπραξη, από την 1η Ιουλίου, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, σειράς κοινωνικών πόρων (ποσοστά από χρηματικές ποινές υπέρ του ΟΑΕΕ που επιβάλλουν τα δικαστήρια, πάγια τέλη χαρτοσήμου, υπέρ ΟΓΑ, του ΦΠΑ υπέρ του ΑΚΑΓΕ, εισφορές για τα ταμεία αστυνομικών κ.α.) και την κατάργηση, από την 1/1/2015, σε βάρος των εσόδων των Ταμείων άλλων 24 (υπέρ ταμείων πρόνοιας και επικουρικών των εργαζομένων στα επιμελητήρια, των κληρικών, των δημοτικών υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων, στα τσιμέντα κ.α.). Ευκολότερη, για τις επιχειρήσεις, «ενοικίαση» εργαζομένων με τα νομοθετημένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων.
«Κούρεμα» κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών ως κίνητρο για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.
Την υποβολή στην «Εργάνη», εντός του Ιανουαρίου, στοιχείων των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Πηγή : hmerisia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων

Τρόπους για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή στο εισόδημα από ενοίκια αναζητά το υπουργείο Οικονομικών. Με δεδομένη την κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης εισοδήματος από μισθώματα που δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες τους, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν λύσεις προκειμένου να μην πάρει διαστάσεις η απόκρυψη εισοδήματος.

Η κυριότερη πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο εισόδημα από ενοίκια είναι αυτή της υποχρεωτικής εξόφλησης των μισθωμάτων με τραπεζικά μέσα από ένα όριο μηνιαίου μισθώματος και πάνω. Στην πράξη κάθε ενοικιαστής θα υποχρεώνεται, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλλει είναι μεγαλύτερο από 100 ή 150 ευρώ, να το εξοφλεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή με επιταγή. Εφόσον δεν το κάνει δεν θα θεωρείται ότι το ενοίκιο έχει εξοφληθεί ενώ θα αποτελεί και φορολογική παράβαση τόσο για τον ενοικιαστή όσο και για τον ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να επικαλεστούν μη είσπραξη ενοικίων και κατά συνέπεια δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν και να φορολογηθούν για αυτά εφόσον δεν εμφανίζονται να τα έχουν εισπράξει μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Με το πέρασμα των ενοικίων από το τραπεζικό σύστημα το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι θα περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων η οποία λαμβάνει συγκεκριμένες μορφές. Η κυριότερη από αυτές είναι η δήλωση χαμηλότερου τιμήματος από αυτό που πραγματικά εισπράττει ο ιδιοκτήτης και καταβάλει ο ενοικιαστής. Στην πράξη συμφωνούν μεταξύ τους στην αναγραφή ενός χαμηλότερους τιμήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και στην καταβολή του υπολοίπου με μετρητά στα χέρια του ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος δηλώνει στη φορολογική του δήλωση μόνο το μίσθωμα που φαίνεται στο μισθωτικό συμφωνητικό.

Με την υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου μέσω της τραπέζης ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλει το δηλωμένο μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη και να καταβάλει το υπόλοιπο μετρητά. Στην πράξη δημιουργείται ένα επιπλέον κόστος σε χρόνο για τον ενοικιαστή ενώ η όλη διαδικασία περιπλέκεται.

Να σημειωθεί ότι ήδη το τραπεζικό σύστημα χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων αξίας άνω των 500 ευρώ πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Αν δεν πραγματοποιηθούν μέσω τράπεζας δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του λήπτη.

Πηγή : taxheaven
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Την Πέμπτη 27/03 θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα για το έτος 2013 από τον Ο.Γ.Α.

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:


Tην Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 θα καταβληθούν σε 22.835 δικαιούχους, για το έτος 2013:
α) το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (Ν. 4093/2012) και

β) το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών (Ν.4141/2013. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 16.983.553,26 ευρώ.

Στους ανωτέρω δικαιούχους περιλαμβάνονται:

  •  Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 για πρώτη φορά και ελέγχθηκαν οι αιτήσεις τους. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τα ποσά που τους αναλογούν από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματός τους.

  • Όσοι υπέβαλαν τις απαραίτητες τροποποιητικές διορθώσεις ηλεκτρονικά και ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.


Πηγή : oga.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr


Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ε9

Οι τελευταίες αλλαγές που επήλθαν στους φορολογικούς νόμους θα οδηγήσουν εφέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Οικονομικών, ακόμη και αν κάποιος εκτιμά ότι δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή - συμπλήρωση του εντύπου Ε9 θα πρέπει οπωσδήποτε να εισέλθει με τους κωδικούς πρόσβασης Taxisnet στην ειδική σελίδα που υπάρχει στο www.gsis.gr και να ελέγξει αν όλα τα στοιχεία που απεικονίζονται στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών είναι τα σωστά.

Σε αντίθετη περίπτωση ή θα πρέπει να γίνει συμπλήρωση, διαγραφή ή τροποποίηση στοιχείων ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου.Πηγή : tovima.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 31 Μαρτίου 2014 για δυνητικά δικαιούχους Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που έληγε σήμερα.


Υπενθυμίζεται ότι στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»  έχουν ενταχθεί 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 ευρώ. Με την ίδια Απόφαση δόθηκε η δυνατότητα ένταξης του συνόλου των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να έχουν ολοκληρώσει το 30 % της επένδυσης ή να έχουν εγκεκριμένο δάνειο που να αντιστοιχεί στο 20 % τουλάχιστον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να υποβάλουν σχετική αίτηση επαλήθευσης στον ΕΦΕΠΑΕ.

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία από τον ΕΦΕΠΑΕ, από τα 9.406 έργα που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (των δυνητικά εντασσόμενων), έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δικαιολογητικά ένταξης για περισσότερα από 4.500 έργα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών διαπίστωσης και πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης ένταξης γίνεται είτε ιδιοχείρως στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια Υλοποίησης της επένδυσης, μέχρι τις 5 μ.μ. της 31/3/2014, είτε ταχυδρομικά (ή με courier) εντός της 31/3/2014.


Πηγή : espa
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Στις 9 Μαΐου το εφάπαξ επίδομα αλληλεγγύης σε 64.065 ένστολους

Στις 9 Μαΐου θα καταβληθεί εφάπαξ το επίδομα αλληλεγγύης σε περίπου 65.000 ένστολους σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για το ποσό που θα καταβληθεί στους ένστολους από το κοινωνικό μέρισμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βάση του πλεονάσματος που επιτεύχθηκε το 2013.

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών:
• Οι ένστολοι που θα λάβουν το εφάπαξ επίδομα αλληλεγγύης ανέρχονται σε 64.065 άτομα.
• Από αυτούς οι 26.525 είναι αστυνομικοί, 2.315 λιμενικοί, 1.480 από το Πυροσβεστικό Σώμα και 33.745 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
• Ως όριο καθορίζονται τα 1.500 ευρώ στις ακαθάριστες τακτικές αποδοχές, χωρίς νυχτερινά και πενθήμερα.
• Το επίδομα θα δοθεί, εφάπαξ χωρίς κρατήσεις και φόρους, με βάσει το μηνιαίο εισόδημα που είχαν τον Ιανουάριο του 2014, ενώ η καταβολή του θα γίνει στις 9 Μαΐου του 2014.
• Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές αυτές μειώνονται κατά 3,9% φέτος, ενώ έχουν ήδη μειωθεί κατά 1,1% πέρσι.
To ποσό που αναμένεται να μοιραστεί στους ένστολους κυμαίνεται γύρω στα 30 εκατ. ευρώ.

Πηγή : taxheaven
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Σήμερα ανοίγει η εφαμρογή για την υποβολή των δηλώσεων

Από σήμερα το μεσημέρι εκτός απροόπτου θα είναι ανοικτή η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όπως ανέφερε σχετικά ο ΓΓΔΕ κος Θεοχάρης .Ο Γενικός γραμματέας σημείωσε επίσης την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους της ΓΓΠΣ ώστε να είναι έτοιμη η εφαρμογή σήμερα.

Όπως τέλος ανέφερε οι τράπεζες έχουν ήδη αποστείλει τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν τους ανάλογους κωδικούς των δηλώσεων (τόκοι κλπ)  ενώ τα ταμεία θα ολοκληρώσουν την αποστολή των δικών τους στοιχείων (συντάξεων, φόρων κλπ) έως την 28η Μαρτίου.

Πηγή : taxheaven
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr