Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΟΑΕΔ: Λήγει την Τρίτη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα απασχόλησης 1.295 ανέργων από 25-29 ετών


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ενημερώνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα ότι υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης συνολικά 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο9/2016 & Δημόσια Πρόσκληση Νο8/2016 του ΟΑΕΔ), σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα λήγει αύριο Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (με καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδο), στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος άνεργοι νέοι –θα πρέπει κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους-υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη στον οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.

Οι 1.295 θέσεις κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανά ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο και βάσει αυτών υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, που περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ, http://www.espa.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr.Πηγή:e-forologia.gr

Ξεκινά η εξίσωση αντικειμενικών αξιών ακινήτων με εμπορικές τιμές


Τις διαδικασίες για τη εξίσωση των αντικειμενικών τιμών με τις εμπορικές ξεκινάει το οικονομικό επιτελείο, καθώς το νέο σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2018.

Με δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή προβλέπεται αφενός η δημιουργία συντονιστικής επιτροπής υπό τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφετέρου η δημιουργία Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.

Με την τροπολογία επιχειρείται η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, που έχει δημιουργηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σε αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός ηλεκτρονικού συστήματος εκτίμησης ακινήτων.

Ουσιαστικά πρόκειται για τον προάγγελο του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος που θα αντικαταστήσει τις αντικειμενικές αξίες. Ωστόσο, από τις τιμές πώλησης των ακινήτων είναι εξαιρετικά δύσκολο η αρμόδια επιτροπή να μπορέσει μέχρι το τέλος του να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα που να βασίζεται στις πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων. Και αυτό διότι 4 στα 10 ακίνητα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη στρέβλωση της αγοράς ακινήτων.

Τα στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο θα προέρχονται από τα διαθέσιμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και τους συμπράττοντες Συμβολαιογράφους. Σκοπός του μητρώου είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με την αγορά ακινήτων.

Μέρος των στοιχείων όπως αναφέρεται στην σχετική διάταξη "δύναται να δημοσιοποιείται, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών, ώστε να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κ.λπ.) η δυνατότητα να αποκτά μια γενικής "εικόνα" γύρω από τη αγορά ακινήτων για πληροφοριακούς λόγους".

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε η αγορά ακινήτων είναι στρεβλή στο 40%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 40% των πωλήσεων γίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές εξαιτίας των αναγκών των πωλητών. Τιμές που απέχουν κατά 60-70% από την αντικειμενική αξία και κατά 70-80% από την εμπορική τιμή που ίσχυε το 2008, στις καλές εποχές της κτηματαγοράς.Πηγή:capital.gr

Οι πρώτοι 2.052 δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" στην ΠΚΜ


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια η ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.
Η ένταξη πράξεων αφορά στους πρώτους 2.052 δικαιούχους του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με συνολικό προϋπολογισμό 39.424.000 €, το 70% του οποίου θα δοθεί ως πρώτη δόση τις αμέσως επόμενες ημέρες στους δικαιούχους, ενώ η δεύτερη δόση του υπόλοιπου 30% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Στην απόφαση έγκρισης αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροποποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Η απόφαση ένταξης πράξεων θα αποσταλεί και προσωπικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο και στο μελετητή του από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση


Τι θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος έως και τον Ιανουάριο


Σειρά φορολογικών υποχρεώσεων θα κληθούν να εντοπίσουν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα οι Έλληνες φορολογούμενοι και συγκεκριμένα έως και τον Ιανουάριο του 2018.

Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που αφορά σχεδόν 2,5 εκατομμύρια φορολογουμένους για τους οποίους προέκυψε χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Οι υπόλοιπες πέντε δόσεις πρέπει να πληρωθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών του έτους.

Πέντε θα είναι τελικά και οι δόσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ, τον οποίο θα κληθούν και φέτος να πληρώσουν πάνω από 7,4 εκατ. φορολογούμενοι. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Σημειώνεται πως διαφορές σε σχέση με το 2016 δεν θα υπάρξουν ενώ ο εισπρακτικός στόχος παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ.

Μέσα στον Αύγουστο, προς το τελευταίο δεκαήμερο, η ΑΑΔΕ θα ανεβάσει στο Taxis τα καινούρια εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Σε αυτά, στο τέλος του έτους θα πρέπει να προστεθούν και τα τέλη κυκλοφορίας, για τα οποία ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει μεγάλες αλλαγές. Σύμφωνα με αυτόν, τα τέλη θα είναι δύο ταχυτήτων και θα λαμβάνονται υπόψη ο κυβισμός του κινητήρα και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως και η παλαιότητα.


Πηγή:e-forologia.gr

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πρώτη δόση φόρου εισοδήματος


Λήγει σήμερα Δευτέρα η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που αφορά σχεδόν 2,5 εκατομμύρια φορολογουμένους για τους οποίους προέκυψε χρεωστικό εκκαθαριστικό, που τους βγήκε χρεωστικό εκκαθαριστικό για να πληρώσουν πρόσθετο φόρο 1.450 ευρώ κατά μέσον όρο ο καθένας (3,7 δισ. ευρώ συνολικά) για τα εισοδήματα που είχαν το 2014.

Η πληρωμή κατανέμεται σε έως 3 διμηνιαίες δόσεις (Ιούλιος – Σεπτέμβριος – Νοέμβριος) αλλά στο υπουργείο Οικονομικών αναμένουν πως όσοι έχουν μικρά ποσά οφειλής, θα τα εξοφλήσουν εφάπαξ και προσβλέπουν έτσι σε είσπραξη 1,5 δισ. ευρώ μέσα στον Ιούλιο.

Οι πληρωμές φόρων γίνονται πλέον δωρεάν μόνον μέσω e-banking ή σε περισσότερες δόσεις με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Όσοι τυχόν σπεύσουν να πληρώσουν στα γκισέ των τραπεζών με μετρητά, πρέπει να γνωρίζουν ότι προβλέπονται έξτρα χρεώσεις -που τις αποφασίζουν οι τράπεζες- εκτός αν είναι άνω των 70 ή άτομα με αναπηρίες κ.λπ. και καταθέσουν τα λεφτά πρώτα στο λογαριασμό τους πριν πληρώσουν την εφορία.

Όσοι αμελήσουν, θα χρεωθούν και προσαυξήσεις από την πρώτη μέρα καθυστέρησης, ενώ κινδυνεύουν να χάσουν και τις ρυθμίσεις οφειλών όσοι έχουν κάνει διακανονισμό στην εφορία.

Ειδικά οι αγρότες όμως που έχουν πάρει παράταση έως 31 Οκτωβρίου για να διορθωθούν τα λάθη στους κωδικούς 037-038 του Ε1, θα πληρώσουν σε δύο δόσεις τον φόρο (μέχρι 29 Σεπτεμβρίου την πρώτη και έως 30 Νοεμβρίου τη δεύτερη) εάν το εκκαθαριστικό τους θα εκδοθεί πριν το τέλος Σεπτεμβρίου. Αν καθυστερήσει και άλλο, θα πληρώσουν ολόκληρο τον φόρο σε μία δόση, έως το τέλος Νοεμβρίου.

Όσοι επιλέξουν να πληρώσουν όμως με δόσεις, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν και οι πληρωμές του ΕΝΦΙΑ (άλλα 3 δισ. ευρώ σε 6 μήνες έως τον Γενάρη), οπότε οι υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά αυξάνονται επικίνδυνα.

Ταυτόχρονα όσοι ασκούν εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα θα καταβάλλουν ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, ενώ τον Δεκέμβριο οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν και πάνω από 1 δισ. για τα τέλη κυκλοφορίας του 2018, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.
Πηγή:e-forologia.gr

Ξεκινούν οι πιστώσεις για τις παλιές εξισωτικές


Αυτή την εβδομάδα, πιθανότατα από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου θα ξεκινήσουν να πιστώνονται οι εξισωτικές αποζημιώσει για παλιότερα έτη (2012,2013 και 2014) σύμφωνα με τις νέες δεσμεύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών. Πρόκειται για μια πληρωμή, η εξέλιξη της οποίας προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Στο πλάνο τώρα είναι το αργότερο ως τοπ τέλος της εβδομάδας  να έχουν πιστωθεί τα χρήματα για τις εξισωτικές του 2012, 2013 και 2014, ενώ γίνεται προσπάθεια να κλείσει και η πληρωμή του έτους 2015. Να σημειωθεί ότι ακόμα δεν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων για το έτος 2016, που σημαίνει αντίστοιχη πληρωμή από τον Σεπτέμβριο.

Οι αρχικές δηλώσεις των αρμοδίων του ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή στα μέσα Ιουλίου τελικά βγήκαν εκτός πλάνου, παρά το γεγονός ότι αφενός έχουν βγει οι αποφάσεις με την έγκριση των σχετικών πιστώσεων και αφετέρου έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015, από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:

Το 2012 αριθμός παραγωγών: 431 και τελικό ποσό παρτίδων: 194.769,28 ευρώ.

Το 2013 αριθμός παραγωγών: 4.082, τελικό ποσό παρτίδων: 1.908.312,64 ευρώ.

Το 2014 αριθμός παραγωγών: 1.559, τελικό ποσό παρτίδων: 1.661.535,89 ευρώ.

Το 2015 αριθμός παραγωγών: 3.765, ποσό πληρωμής: 6.912.821,44 ευρώ (χωρίς να έχουν υπολογιστεί συμψηφισμοί αρνητικών ποσών).

Όσον αφορά την εξισωτική αποζημίωση του 2017, οι απαραίτητες διασταυρώσεις και οι σχετικοί έλεγχοι δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν από τον Σεπτέμβριο, γεγονός που φέρνει την οποία πληρωμή από τον Οκτώβριο και μετά. Μάλιστα, αν χρειαστεί να προηγηθεί η προκαταβολή του τσεκ μέσα στον ίδιο μήνα, τότε η εξισωτική δεν αποκλείεται να μετατεθεί για τον Νοέμβριο ή ακόμα και αρχές Δεκεμβρίου.


Πηγή: Agronews.gr

Στα σκαριά το αφορολόγητο στα αποθεματικά συνεταιρισμών


Για την επαναφορά του αφορολογήτου στα αποθεματικά των συνεταιρισμών, μετά την επικείμενη έγκριση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεσμεύτηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την ομιλία του στη Γιορτή της Βεντέμας που διοργάνωσε η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων στις 29 Ιουλίου.
Ο κ. Αποστόλου τόνισε επίσης ότι για το θέμα της ανάκτησης χρεών από παλιές ρυθμίσεις των συνεταιρισμών το υπουργείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για μείωση και ρυθμίσεις με δόσεις, ενώ τέλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά το θέμα της κατάργησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

Αποσπάσματα από την ομιλία του υπουργού: 
-Tο ζήτημα της φορολόγησης των αποθεματικών των συνεταιρισμών, άλλοι ξαφνικά το δημιούργησαν το 2013. Εμείς ήδη έχουμε δρομολογήσει την επαναφορά του αφορολόγητου. Περιμένω την απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα είναι,  όπως πιστεύω θετική και τότε θα προχωρήσουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών.

-Ανακτήσεις χρεών από παλιές ρυθμίσεις. Μας επέβαλλε η Ε.Ε. να ανακτήσουμε από τους συνεταιρισμούς πάνω από 500 εκατ. παλιών ρυθμίσεων. Και αυτό γιατί οι προκάτοχοί μας (εννοώ αυτοί που πριν 20 χρόνια κυβερνούσαν) δεν είχαν την πρόνοια όχι μόνο να ζητήσουν την έγκριση αλλά ούτε και να ενημερώσουν την Ε.Ε. Εμείς είμαστε σε διαπραγμάτευση μείωσης και ρυθμίσεων με δόσεις. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.

-Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Κρασιού. Όπως έχω ξαναπεί,   η Κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα καταργήσει τον ΕΦΚ στο κρασί.


Πηγή:Agronews.gr

Με 21 μέλη η ίδρυση δασικού συνεταιρισμού


Δύο αλλαγές επέρχονται στις διατάξεις για τον ελάχιστο αριθμό των μελών στους δασικούς συνεταιρισμούς, με τροπολογία που έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 144 στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 26 Ιουλίου και αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, στο πλαίσιο νομοτεχνικών βελτιώσεων κατά την ψήφιση του ν.4423/2016 αντικαταστάθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των μελών για τη σύσταση δασικών συνεταιρισμών εργασίας από είκοσι πέντε (25) (που προβλεπόταν στο αρχικώς κατατεθέν κείμενο) σε είκοσι ένα (21) (άρθρο 3 ν.4423/2016).
Επιπλέον προβλέφθηκε ότι ο δασικός συνεταιρισμός λύεται αυτοδίκαια αν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών και εφόσον εντός δύο (2) ετών από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του (άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση αα' ν.4423/2016).

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου είναι απαραίτητη η συμπληρωματική διόρθωση και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4423/2016 καθώς και της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4423/2016 αναφορικά με τον ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό των μελών των δασικών συνεταιρισμών καθώς και το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου λύεται ο συνεταιρισμός αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από 21.

Όσον αφορά την τελική μορφή του εν λόγω άρθρου έχει ως εξής:

 Άρθρο 144
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4423/2016

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, μόλις συμπληρωθούν δύο (2) έτη από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι ενός (21) και εφόσον εντός των δύο (2) ετών δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι ενός (21) μελών.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/ 2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.»


Πηγή:Agronews.gr

Σε 5 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ, επιστροφή φόρου χωρίς έλεγχο


Τι προβλέπουν τροπολογίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, λίγο πριν κλείσει η Βουλή.


ΕΝΦΙΑ έτους 2017: Πληρωμή σε 5 ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Λοταρία αποδείξεων: Απαλλάσσονται από τον φόρο κερδών από τυχερά παίγνια, τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που θα προσφέρονται όταν ξεκινήσει (το φθινόπωρο πιθανότατα) το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. Στόχος είναι η τόνωση της αγοραστικής κίνησης και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Η προτεινόμενη απαλλαγή θεσπίζεται δεδομένου ότι τα έπαθλα της λοταρίας χορηγούνται ως κίνητρο από το Δημόσιο και συνεπώς η τυχόν επιβολή φόρου θα καταστρατηγούσε τον λόγο της θέσπισής τους.

POS: Αντικαθίσταται ο όρος «καταναλωτής» με τη φράση «πληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα». Η συγκεκριμένη τροποποίηση ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωμής (επιχειρήσεις και επαγγελματίες), στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης.

Επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο: Ορίζεται ότι σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, χωρίς έλεγχο, εκτός εάν έχει παρέλθει η τριετής προθεσμίας παραγραφής. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες – κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – νοούνται οι υποθέσεις ελέγχους για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές αυτές δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Εκ των υστέρων αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης φόρου σε κατ’ επάγγελμα αγρότες: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, χωρίς επιβάρυνση με κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σε όσους κατ’ επάγγελμα αγρότες, λόγω μη έγκαιρης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των σχετικών μ’ αυτούς κωδικών 037-038 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, έχασαν το δικαίωμα της ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με παροχή αφορολογήτου ορίου εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν από 1-8-2017 έως 31-10-2017.


Πηγή: Agronews.gr

Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις αγροτών που θα υποβληθούν μέχρι 31/10/2017


Τη δυνατότητα στους αγρότες να υποβάλλουν χωρίς πρόστιμο τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 παρέχει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου από τη βουλή.
Η ψήφιση της τροπολογίας λύνει το πρόβλημα της μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 του Ε1 που αφορούν τους κατ' επάγγελμα αγρότες.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής:
- Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των σχετικών με τους κατ' επάγγελμα αγρότες κωδικών (037 και 038 του εντύπου Ε1), από 1.8.2017 μέχρι 31.10.2017, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμου υποβολής.

Η ψήφιση της τροπολογίας λύνει το πρόβλημα της μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 του Ε1 που αφορούν τους κατ' επάγγελμα αγρότες.


Πηγή: Agronews.gr

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Νέα χαλάρωση των capital controls – Ποιους θα αφορά


Εντός των προσεχών 24ώρων, ανακοινώνεται ένα νέο «κύμα» χαλάρωσης πιστωτικών περιορισμών (Capital controls) για τον επιχειρηματικό κόσμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Οι επικείμενες τροποποιήσεις θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις για άνοιγμα νέων λογαριασμών, ενώ θα αυξηθούν και τα όρια για την εκτέλεση εισαγωγών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έχει ήδη αποσταλεί την εισήγησή του στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο για τις επικείμενες αλλαγές, οι οποίες θα αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις.

Αντίθετα, άμεσα δεν προβλέπεται κάποιο μέτρο χαλάρωσης για τα νοικοκυριά, καθώς μία τέτοια κίνηση προϋποθέτει επιστροφή σημαντικών κεφαλαίων στις τράπεζες, από το εξωτερικό ή τα «στρώματα».

Από πλευράς τους, οι τράπεζες έχουν ζητήσει :

Τη δυνατότητα σωρευτικής ανάληψης ως και 2.000 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα,
το άνοιγμα λογαριασμού και την προσθήκη συνδικαιούχων ακόμη κι αν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη,
την αύξηση στο 60% του ποσοστού των εμβασμάτων από το εξωτερικό που μπορεί να αναληφθεί σε φυσική μορφή και
τον διπλασιασμό του ορίου ελεύθερης αποστολής χρημάτων στο εξωτερικό, στις 2.000 ευρώ.Πηγή: news.gr

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ σχετικά με τη δήλωση βοσκήσιμων γαιών


Από   τη   Διεύθυνση   Αγροτικής   Οικονομίας   και   Αλιείας   της Περιφέρειας   Κεντρικής   Μακεδονίας   ανακοινώνονται   τα   εξής σχετικά με τη δήλωση βοσκήσιμων γαιών στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης:

«Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3208/ 2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/ 1985 “Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο”   (ΦΕΚ   Α’   99)   όπως   ισχύει,  μπορούν   να   δηλώσουν  στις Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής   της   περιοχής τους την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν,  με αίτηση τους μέχρι   τις   7/   10/   2017  και   σε   εφαρμογή   των   διατάξεων   της   αριθμ.1058/71977/3-7-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2331/Β’/ 7-7-2017)».


Η νέα εγκύκλιος για τα POS - Υποχρέωση και για τη δευτερεύουσα δραστηριότητα


Δημοσιεύθηκε η απόφαση με νέες διευκρινίσεις για την εγκατάσταση συστημάτων αποδοχής καρτών (pos)

Aναλυτικά οι διευκρινίσεις που δίνονται είναι οι εξής: 
"Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α' 240), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, θεσπίστηκε η υποχρέωση για τους δικαιούχους πληρωμής1 να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά τις συναλλαγές τους με πληρωτές2 οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Με υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι δικαιούχοι πληρωμής θα εντάσσονται σταδιακά στην παραπάνω υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα, βάσει του κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2017 η υπ' αριθ. 45231/20.4.2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)» (Β' 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής οι οποίοι υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και κατ' επέκταση υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές μέσω καρτών.

Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα.

Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ' αποστάσεως).

Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS). Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

Η προθεσμία συμμόρφωσης στην ανωτέρω Απόφαση για τους δικαιούχους πληρωμής που έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ήτοι στις 27-07-2017. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07-2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη τους.
Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των ανωτέρω παραβάσεων ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου,
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και ειδικότερα την αρχή της χρηστής διοίκησης, ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τέλος, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

----------------------

1 «δικαιούχος πληρωμής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με την περίπτωση 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751. (περ. γ’, άρθρο 62, ν. 4446/2016)
2 «πληρωτής»: το φυσικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτόν τον λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3862/2010 (Α' 113). (περ. β’, άρθρο 62, ν. 4446/2016)"Δείτε την απόφασηΠηγή: Taxheaven 

Ενισχύσεις 5,4 εκατ. για τρεις δράσεις της μελισσοκομίας


Ενισχύσεις 4,64 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για το έτος 2017 και ενισχύσεις 767.486 ευρώ για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» προβλέπουν οι δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής.
Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ για το πρόγραμμα μελισσοκομίας 2017-2018, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την επιδότηση κυψελών, νέες δράσεις όπως είναι η κάλυψη δαπανών καταπολέμησης της βαρρόας και τη σύνταξη φακέλων για αναγνώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ μελισσοκομικών προϊόντων, με ύψος χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα στο ποσό των 14.530.000 ευρώ.

Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις με τις

Λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης για τα Κέντρα Μελισσοκομίας.

Λεπτομέρειες εφαρμογής δύο δράσεων μελισσοκομίας για το 2017-2018.Πηγή:Agronews.gr

Ε. Αχτσιόγλου: «Πάνω από 25.000 μπλοκάκια έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα - Τον Σεπτέμβρη το πρόγραμμα επιδότησης εισφορών»


Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο 24/7 88.9 έδωσε προχθές η Υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου.

Μεταξύ άλλων η Υπουργός αναφέρθηκε και στα "μπλοκάκια" λέγοντας ότι έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα πάνω από 25.000 μπλοκάκια.

Πρόσθεσε επίσης -όπως είχε κάνει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις της-  ότι τον Σεπτέμβρη θα λειτουργήσει η ρύθμιση για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα μετατρέψουν το μπλοκάκι σε μισθωτή εργασία.

Η Κα Αχτσιόγλου ανέφερε ότι το κονδύλι που θα διατεθεί θα είναι περίπου 100 εκ. ευρώ και θα καλύπτει 40.000 περίπου απασχολούμενους.Πηγή: Taxheaven 

Από αύριο, 28/07, οι αιτήσεις για απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 1.639 θέσεις


Στη δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, αφορά η Δημόσια Πρόσκληση Ν. 9 /2017 προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που δημοσιεύεται σήμερα.

Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών » συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά την Παρασκευή 28/7/2017 και ώρα 10η πρωινή και λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 9/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια άνεργοι.
• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, άνεργοι άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος»

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (8/8/2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι:
1. άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών,
2. άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
3. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργων
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ΑμΕΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8) Εντοπιότητα βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9) Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) όπου έχει αναρτηθεί η με αριθμό 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση.Πηγή: Taxheaven 

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Προς κατάργηση 1 στις 5 δραστικές ουσίες στη φυτοπροστασία


Στην απόσυρση του 1/5 των υπαρχόντων δραστικών ουσιών στη φυτοπροστασία αναμένεται να οδηγήσει –σύμφωνα με σχετική μελέτη- η ψήφιση μέσα στους επόμενους μήνες των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών, προειδοποιεί ο ΕΣΥΦ.

Ειδικότερα, ο ΕΣΥΦ αναφέρει τα εξής:
«Τους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις με νέες νομοθεσίες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να προσαρτήσει στο ήδη αυστηρό νομοθετικό περιβάλλον για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φ/π).

Μελέτη που ανατέθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας στη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen, με βάση στοιχεία που παρείχαν οργανώσεις-μέλη της Copa Cogeca και τεχνικά ινστιτούτα, εξέτασε το συσσωρευτικό αντίκτυπο αν υιοθετηθούν οι νέες νομοθεσίες.

Οι συνέπειες αναμένονται να είναι δραματικές για την γεωργία της ΕΕ:
1. ασφυκτικό πλαίσιο εγκρίσεων φ/π, το οποίο θα αποσύρει το 1/5 των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

2. η έλλειψη εργαλείων φυτοπροσταασίας αναμένεται να επιφέρει:

- μείωση αποδόσεων έως και 40% σε μεγάλες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, αμπέλι κ.α.)

- μείωση αποδόσεων καλλιεργειών στην ΕΕ, έως και 7% για τα σιτηρά, 31% για το αμπέλι, 40% για την ελιά

-απώλειες 17 δισ. ευρώ της συνολικής κερδοφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

-1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν

Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο σε ειδικές καλλιέργειες στις χώρες της ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων το βαμβάκι για την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο ΕΣΥΦ ανέλαβε πρωτοβουλία για σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας από Έλληνες εμπειρογνώμονες, ώστε να αναδειχθούν οι πιθανές επιπτώσεις στη χώρα μας και να επικοινωνηθούν στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές.

Η ομάδα εργασίας έχει εκπροσώπους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπόνων και επαγγελματιών Γεωπόνων.

Οι καλλιέργειες που επιλέχθηκαν για να εξεταστούν οι επιπτώσεις αυτές στην Ελλάδα είναι: βαμβάκι, αμπέλι, ροδάκινο, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν».


Πηγή: Agronews.gr

Αν.Πετρόπουλος: "Πολύ σύντομα η ρύθμιση για χρέη στον ΟΓΑ"Tην έκδοση εγκυκλίου για τη ρύθμιση των οφειλών στην κοινωνική ασφάλιση, που δεν εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, προανήγγειλε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm».
«Εκεί θα είναι ακόμη πιο ευέλικτη η διαδικασία, θα είναι πολύ πιο απλή και πιο άμεση η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων να μπουν στις ρυθμίσεις αυτές», σημείωσε, υπενθυμίζοντας πως «θα είναι πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών στο προφίλ του οφειλέτη».Πηγή:Agronews.gr

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης


Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Το ποσό των 55.661.196,69 ευρώ θα καταβληθεί σε 246.529  δικαιούχους και αφορά συνολικά 559.621 άτομα.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου  μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.


Πηγή: Taxheaven 

ΠΕ Σερρών - Αντιμετώπιση της 2ης Γενιάς του Πράσινου Σκουληκιού


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας   Σερρών, απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού την παρακάτω ανακοίνωση:

Φίλοι  βαμβακοπαραγωγοί,
Φθάνουμε  στη  δεύτερη   γενιά   του   πράσινου  σκουληκιού,  που  θα  εμφανιστεί  τις  επόμενες μέρες και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Αυγούστου, περίπου. ΠΡΙΝ ΑΠ΄ ΟΛΑ, ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ. Ένας είναι ο ουσιαστικός εχθρός του βαμβακιού στην περιοχή μας: το πράσινο σκουλήκι, στη γενιά του Αυγούστου. Το πώς θα πάνε, όμως, τα πράγματα σε αυτή την   επικίνδυνη γενιά,  αν   θα   την  αντιμετωπίσουμε με επιτυχία,  δεν εξαρτάται μόνο  από το τι θα κάνουμε τον Αύγουστο, αλλά από το τι κάναμε από τη σπορά ως τον Αύγουστο. Κυρίως, από το αν κατανοήσαμε την τεράστια σημασία των ωφελίμων εντόμων στην αντιμετώπισή της και, επομένως, αν αποφύγαμε από την αρχή της χρονιάς τους άσκοπους ψεκασμούς, ώστε να «γεμίσουν» τα χωράφια μας με ωφέλιμα έντομα.
Στην κατεύθυνση αυτή, βάζουμε, κάθε χρόνο,  ως στόχο  να φθάσουμε στον Αύγουστο χωρίς ψεκασμούς με εντομοκτόνα. Και πράγματι, με τη θετική σας ανταπόκριση, σε αυτό το πρώτο στάδιο -της αποφυγής των άσκοπων ψεκασμών μέχρι τα τέλη Ιουλίου, τα πήγαμε καλά και φέτος. Η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών απέφυγε τους άσκοπους ψεκασμούς για δευτερεύοντες εχθρούς (Θρίπα,Ψείρα,  Λύγκο,   Ιασσίδες,  ακίνδυνη  πρώτη  γενιά  του  σκουληκιού  τον   Ιούλιο)   και  διέσωσε,   έτσι, τα ωφέλιμα  έντομα.  Αυτά   είναι   το   καλύτερο   και  δωρεάν   «εντομοκτόνο»,   που   δεν     το   συνηθίζει   το σκουλήκι (όπως συνηθίζει και αχρηστεύει τα χημικά εντομοκτόνα) και είναι το ισχυρότερο «όπλο» μαςστην   αντιμετώπιση   της   γενιάς   του   Αυγούστου.   Αρκεί   σε   αυτό   στο   κρίσιμο,  δεύτερο   στάδιο  να λειτουργήσουμε σωστά.  Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αποφύγουμε το λάθος της βιασύνης, που κάνουμε, συνήθως, σ΄ αυτή, την  «τελική ευθεία». Πρέπει τα ωφέλιμα έντομα, που διασώσαμε με την αποφυγή των ψεκασμών, να τα αξιοποιήσουμε, πρέπει να δουλέψουν για μας.        

Πώς θα αξιοποιήσουμε τα ωφέλιμα έντομα στην αντιμετώπιση αυτής της επικίνδυνης γενιάς;
1)   Πρώτα – πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε, από πριν, ότι η γενιά αυτή διαρκεί 20 μέρες  και πρέπει να δράσουμε σωστά, ώστε να περάσουμε με επιτυχία αυτό το δύσκολο διάστημα.
2)   Πρέπει να ξέρουμε, να ξαναθυμηθούμε   τι  γίνεται στα χωράφια μας κάθε Αύγουστο: Γίνεται ένας πολύ σημαντικός ανταγωνισμός,  ενός είδους «μάχη». Στη «μάχη» αυτή, από τη μια μεριά είναι οι πεταλούδες του σκουληκιού που γεννούν τα αυγά τους, απ΄ τα οποία βγαίνουν τα σκουλήκια. Και, δυστυχώς, η κάθε πεταλούδα γεννά έναν πολύ μεγάλο αριθμό αυγών (πάνω από 1000). Από την άλλη μεριά είναι τα ωφέλιμα έντομα, που «τρώνε» αυτά τα αυγά της πεταλούδας και τα μικρά σκουλήκια μόλις βγαίνουν από τα αυγά (πριν μεγαλώσουν). Κάποια ωφέλιμα παρασιτούν (τρώνε) και μεγαλύτερα σκουλήκια, ενώ οι κάμπιες του πράσινου σκουληκιού καννιβαλίζουν, τρώγονται δηλαδή και μεταξύ τους (οι μεγαλύτερες τρώνε τις μικρότερες).
3)  Έχοντας   επίγνωση   αυτής   της   «μάχης»,   πρέπει  να   παραμείνουμε   ψύχραιμοι,   να   μην πανικοβληθούμε   στη   θέα   των   πρώτων   σκουληκιών,  ΝΑ   ΜΗ   ΒΙΑΣΤΟΥΜΕ  να   προχωρήσουμε   σε ψεκασμούς.  Να  αδιαφορήσουμε  για  όσα   λένε   διάφοροι,   για  έναρξη ψεκασμών  σε   συγκεκριμένες ημερομηνίες, ανεξαρτήτως της κατάστασης στο χωράφι. Θα παρακολουθούμε συχνά τα χωράφια μας και  όσο τα ωφέλιμα έντομα υπερισχύουν στην παραπάνω «μάχη» και καταφέρνουν να ελέγχουν την προσβολή (προλαβαίνουν, δηλαδή, τη «γέννα»των πεταλούδων), δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να περιμένουμε και να κερδίζουμε μέρες (από τις 20  δύσκολες μέρες που έχουμε  να περάσουμε  με το  σκουλήκι). Το  καλύτερο (και δωρεάν) φυσικό εντομοκτόνο, δουλεύει για μας. Με χημικά εντομοκτόνα θα ψεκάσουμε μόνον  όταν φανεί ότι  τα ωφέλιμα έντομα δεν μπορούν να «τα βγάλουν πέρα»,  δεν μπορούν να ελέγξουν την προσβολή και το σκουλήκι πάει να περισσέψει. Πότε συμβαίνει αυτό, πώς θα το καταλάβουμε;  Οταν θα βρίσκουμε, κατά μέσο όρο, στο χωράφι μας, περισσότερα από πέντε σκουλήκια στα 100 φυτά, ή,πιο απλά, περισσότερα από ένα σκουλήκια σε κάθε μέτρο βαμβακοφυτείας. Τότε θα ψεκάσουμε. Γι΄αυτή την ώρα (και ποτέ προληπτικά), κρατάμε και τα εντομοκτόνα που πιστεύουμε ότι δίνουν καλά αποτελέσματα.
Αν βιαστούμε να ψεκάσουμε,  σκοτώνουμε  ουσιαστικά «τους φύλακες του χωραφιού» και καθαρίζουμε, «ετοιμάζουμε» τα χωράφια μας για τις πεταλούδες – να γεννήσουν τα χίλια αυγά τους, χωρίς κανένα ανταγωνισμό στη συνέχεια. Χάνουμε, έτσι, νωρίς την πολύτιμη βοήθεια των ωφελίμων εντόμων και  αντί  να προλάβουμε  την προσβολή,  την  «φουντώνουμε».  Οι  επιπτώσεις αυτής της βιασύνης δεν φαίνονται τόσο έντονα στις ήσυχες χρονιές (σαν τις τελευταίες), που οι πεταλούδες δεν είναι πολλές. Το πολύ  να χρειαστεί ένας δεύτερος ψεκασμός, που δεν θα χρειαζόταν κανονικά. Σε χρονιά, όμως, μεγάλης προσβολής (επιδημίας),  οι συνέπειες της βιασύνης θα είναι δραματικές. Γι αυτή τη χρονιά, της επιδημίας, ανησυχούμε και προσπαθούμε να σας εκπαιδεύσουμε, για να   σας   προφυλάξουμε   από   μεγάλη   ζημιά.   Και   από   πριν,   κανείς   δεν   ξέρει   αν   θα   είναι   ή   όχι επιδημική η γενιά του Αυγούστου.  Σε μία χρονιά με μεγάλη επιδημική προσβολή, το πιθανότερο είναι τα ωφέλιμα έντομα να μην μπορέσουν να ελέγξουν μέχρι τέλους την προσβολή και θα χρειαστεί να ψεκάσουμε. Αλλά σε μια τέτοια χρονιά, που δεν μπορεί να βγει αψέκαστη, είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε  3,5,8,10 μέρες (ανάλογα με το χωράφι και την περιοχή), από τις 20 δύσκολες μέρες αυτής της γενιάς, αξιοποιώντας τη   δράση   των   ωφελίμων   εντόμων.   Και   στη   συνέχεια,   με   έναν   ή   το   πολύ   δύο   ψεκασμούς,   να «περάσουμε απέναντι». Αντίθετα, σε μια χρονιά επιδημίας, αν βιαστούμε και ψεκάσουμε με το που θα δούμε τα πρώτα σκουλήκια, η προσβολή θα φουντώσει ανεξέλεγκτα και θα οδηγηθούμε, τελικά, σε πολλούς ψεκασμούς και σε πολύ μεγάλη ζημιά της παραγωγής. Μην επαναπαύεσθε, επίσης, σε κάποια νέα φάρμακα που έδωσαν καλά αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια. Χρησιμοποιήθηκαν ήδη   5   χρόνια   και,   όπως   όλα   τα   φάρμακα,   τα   συνηθίζει   το   σκουλήκι   και   μειώνεται   πολύ   η αποτελεσματικότητά τους.

Ανακεφαλαιώνοντας,  για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την γενιά του Αυγούστου:        
A)  Φροντίζουμε να έχουμε ισορροπημένα (ψημένα) τα βαμβάκια μας (με σωστό πότισμα και σωστή λίπανση, αν χρειάζεται και με την χρήση των κατάλληλων ανασχετικών - ΠΙΞ κ.λ.π.), ώστε να μην είναι πολύ τρυφερά και, επομένως, ελκυστικά για τις πεταλούδες του σκουληκιού.            
Β)   Όταν εμφανιστούν τα πρώτα σκουλήκια παραμένουμε ψύχραιμοι  και παρακολουθούμε συχνά τα χωράφια μας. Αξιοποιούμε τη δράση των ωφελίμων εντόμων και  ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΨΕΚΑΣΟΥΜΕ. Σε ψεκασμό θα προχωρήσουμε μόνο όταν το χωράφι μας φτάσει (αν φθάσει) να έχει, κατά μέσο όρο, περισσότερα από ένα σκουλήκια σε κάθε μέτρο βαμβακοφυτείας.
Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίος και γίνει ο πρώτος ψεκασμός, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε  -η παρακολούθηση των φυτειών πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την λήξη της γενιάς (20 Αυγούστου, περίπου). Γιατί με τον ψεκασμό αυτόν, τα ωφέλιμα έντομα θα εξοντωθούν και οι πεταλούδες θα γεννούν χωρίς ανταγωνισμό τα αυγά τους. Είναι, συνεπώς, πολύ πιθανό να υπάρξει νέα έξαρση της προσβολής και να χρειαστεί (σε μια βδομάδα, συνήθως), επανάληψη του ψεκασμού.  Σε πολλές περιπτώσεις προκλήθηκαν μεγάλες  ζημιές, από καθυστέρηση ή παράλειψη αυτού, του δεύτερου ψεκασμού. Η επανάληψη αυτή είναι περισσότερο πιθανό να χρειαστεί   στις   περιπτώσεις   που   ο   πρώτος   ψεκασμός   γίνει   νωρίς.   Αν   γίνει   δεύτερος   ψεκασμός  πρέπει   να χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο διαφορετικής κατηγορίας δράσης, για την αποφυγή εθισμού (συνηθίσματος). Αν χρειαστεί   να  γίνουν  ψεκασμοί,   οι  παραγωγοί   πρέπει  να   χρησιμοποιήσουν  εγκεκριμένα  για την βαμβακοκαλλιέργεια φυτοφάρμακα,  να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ασφάλειά τους και να ειδοποιήσουν σχετικά τους μελισσοκόμους, για την απομάκρυνση των κυψελών τους.Η Διεύθυνσή μας έχει εγκαταστήσει και φέτος (όπως και τα προηγούμενα 25, περίπου, χρόνια), δίκτυο φερομονικών   παγίδων.   Από   την   παρακολούθηση   αυτού   του   δικτύου,   αλλά   κυρίως   με   τις   επιτόπιες παρατηρήσεις της ομάδας των γεωπόνων μας που παρακολουθεί την βαμβακοκαλλιέργεια, θα διαπιστώνουμε πώς διαμορφώνεται, μέρα με τη μέρα, η κατάσταση. Καλούμε τους   παραγωγούς να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί μας, να ενημερώνονται για την εξέλιξη της προσβολής και να ακολουθούν με εμπιστοσύνη τις υποδείξεις μας. Να εφαρμόσουν όλοι, αυτά που, επί χρόνια, εφαρμόζουν χιλιάδες παραγωγοί στο νομό μας. Οι οποίοι, όντας καλά εκπαιδευμένοι, λειτουργούν με τον σωστό τρόπο, που περιγράψαμε παραπάνω.


Από 57 ευρώ ο μήνας η εξαγορά χρόνου ασφάλισης ΟΓΑ


Από τα 57 ευρώ το μήνα ξεκινά το ποσό που καλείται να δαπανήσει ασφαλισμένος στον πρώην ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ), ο οποίος επιθυμεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης εντός του 2017. Το συγκεκριμένο ποσό ισχύει μόνο για όσους αγρότες εμφανίσουν ζημία ή δηλώσουν ατομικό φορολογητέο ετήσιο εισόδημα μέχρι 4.923,12 ευρώ (το κατώτατο δηλαδή μηνιαίο των 410,26 ευρώ) στην πιο πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωσή τους.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Τυχόν όμως εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.
Όπως ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης, το μηνιαίο αντίτιμο για την εξαγορά πλασματικού χρόνου, ειδικά για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΓΑ, για το 2017 ισούται με το 14% του μηνιαίου τους φορολογητέου εισοδήματος, με κατώτατο όριο τα 410,26 ευρώ.

Ακόμη δηλαδή και στην περίπτωση που κάποιος εμφάνισε ζημία στην φορολογική δήλωση για το 2016, αν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο, το 2017, θα πρέπει να δαπανήσει 57 ευρώ για κάθε μήνα. Στην περίπτωση που δηλώνει μηνιαίο εισόδημα άνω των 410,26 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς αυξάνεται.

Σημειωτέον ότι για το 2018 το ανωτέρω ποσοστό για την εξαγορά πλασματικού χρόνου διαµορφώνεται σε 16% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2019 σε 18% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2020 σε 19% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2021 σε 19,5% του μηνιαίου εισοδήματος και το 2022 κι εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται στο τελικό 20% του μηναίου εισοδήματος.

Εγκύκλιος προς τις υπηρεσίες
Όπως τονίζεται σε πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες, η διάκριση που υπάρχει σχετίζεται με τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Με δεδομένο ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος τέθηκε εν ισχύ στις 13 Μαϊου 2016, διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13.5.16 έως 31.12.16. Στην περίπτωση αυτή η εισφορά για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, θα υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό  φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015), εάν πρόκειται για ενεργούς ασφαλισμένους. Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους που βρίσκονταν σε διακοπή η εγκύκλιος τονίζει ότι:

* Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).

* Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.
Β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1.1.17 και μετά. Εάν πρόκειται για ενεργούς ασφαλισμένους τότε ο προσδιορισμός της εισφοράς εκκρεμεί, αφού σχετίζεται με την εκκαθάριση των  εισοδημάτων  του προηγούμενου έτους. Εάν όμως αφορά ασφαλισμένους που βρίσκονται σε διακοπή ισχύουν τα εξής:

 •  Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).

• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016 η  εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

• Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των  εισοδημάτων  του προηγούμενου έτους.


Πηγή: Agronews.gr

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Το αίτημα του Αντιδημάρχου Αμφίπολης για τις ζημιές σε καλλιέργειες έφερε στην Βουλή ο Μ. Τζελέπης


Ο   Βουλευτής   Ν.   Σερρών   και   Υπεύθυνος   ΚΤΕ  Αγροτικής  Ανάπτυξης   της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κ. Μιχάλης Τζελέπης, βασιζόμενος στην Επιστολή του Δήμου Αμφιπόλεως  κατέθεσε Αναφορά σχετικά με τις «ζημιές σε καλλιέργειες λόγω ανομβρίας στα Τενάγη Φιλίππων» προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

Στην Κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Τζελέπη, η οποία συνοδεύεται από την Επιστολή του Αντιδημάρχου, κ. Ιωάννη Γιαζιτζή σημειώνονται τα εξής: «Μετά από παράπονα παραγωγών που έχουν καλλιέργειες στα Τενάγη Φιλίππων διαπιστώθηκε ότι λόγω της ανομβρίας επήλθε μεγάλη έλλειψη νερού με αποτέλεσμα την πτώση της υδατικής  στάθμης στην  αποξηραντική   τάφρο   Φιλίππων,   συνεπεία   των  ανωτέρω   να πληγούν   οι   καλλιέργειες   που   αρδεύονται   με   υπάρδευση   από   το   νερό   της   τάφρου. Υπενθυμίζουμε   ότι   δεν   υπάρχει   στην   περιοχή   άλλος   τρόπος   άρδευσης.  Οι   κύριες καλλιέργειες   που   επλήγησαν   είναι: αραβόσιτος,   ηλίανθος,   μηδική   και   σόγια. Λαμβάνοντας   υπόψη   ότι   οι   ζημιές   στις   ανωτέρω   καλλιέργειες   θα   επιφέρουν σοβαρή μείωση του επιδόματος των παραγωγών, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες  τις  ενέργειες  που  απαιτούνται  για να   γίνουν   οι  εκτιμήσεις  των  ζημιών στις καλλιέργειες   ώστε   να   υπάρξει   η   δυνατότητα   αποζημίωσης   τους,   είτε   με   κατ’εξαίρεση   κάλυψη   αυτών   των   ζημιών,   είτε   με   ένταξή   τους   στις   κρατικές οικονομικές ενισχύσεις (ΚΟΕ) ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί πρόσφορος».
Ο κ. Τζελέπης μέσω της Αναφοράς του αιτείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου να του απαντήσει εγγράφως και βάση του Κανονισμού της Βουλής σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποζημίωση των παραγωγών.


Τζιτζικώστας:"Να μην αποκλειστεί κανένας νέος αγρότης από τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών"


Να μην αποκλειστεί κανένας νέος αγρότης που το δικαιούται από   τις   επιδοτήσεις   του   προγράμματος   «Εγκατάστασης   Νέων Γεωργών»   του   Υπουργείου   Αγροτικής   Ανάπτυξης   και Τροφίμων, ζήτησαν   σήμερα   από   την   Κυβέρνηση   σε   παρέμβασή   τους   στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο   Περιφερειάρχης   Κεντρικής   Μακεδονίας   Απόστολος   Τζιτζικώστας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης Παπάς. Κατά   την   ενημέρωση   του   Περιφερειακού   Συμβουλίου   για   την   εξέλιξη υλοποίησης του προγράμματος, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η διοίκηση της   Περιφέρειας   θα   καταβάλει   κάθε προσπάθεια,   διεκδικώντας   από   την Κυβέρνηση   να   ενταχθούν   και   οι  1.133   νέοι   γεωργοί της   Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι παρότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, με ευθύνη του Υπουργείου, μένουν εκτός επιδοτήσεων ως «επιλαχόντες».
«Εδώ   και   περίπου   ένα   χρόνο,   η   Περιφέρεια   Κεντρικής   Μακεδονίας καταβάλλει   προσπάθειες,   ώστε   να   μην   υλοποιηθεί   με   στρεβλό   τρόπο   το πρόγραμμα για τους νέους γεωργούς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο, η Κυβέρνηση δεν μας άκουσε, παρά το γεγονός ότι της καταθέσαμε   πολύ   συγκεκριμένες   προτάσεις   για   να   μη   δημιουργηθούν   τα προβλήματα   που   βλέπαμε,   μαζί   με   όλους   τους   αγροτικούς   φορείς,   να έρχονται», τόνισε ο Περιφερειάρχης.
Σύμφωνα   με   τα  στοιχεία   υλοποίησης  του   προγράμματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν  3.583 αιτήσεις. Οι  2.061 υποψήφιοι   κρίθηκαν   δικαιούχοι,   216   εν   δυνάμει   δικαιούχοι   και 1.133 «επιλαχόντες». Οι «επιλαχόντες» πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα,   όμως   μένουν   εκτός   λόγω   της   ανορθολογικής   κατανομής   των κονδυλίων του προγράμματος ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας και του ανεπαρκούς   προϋπολογισμού   για   τις Περιφέρειες   με   ενισχυμένο   αγροτικό τομέα.
Αυτό   είναι   απαράδεκτο.  Δεν   μπορούμε   να   μιλάμε   για   ηλικιακή ανανέωση   του   αγροτικού   πληθυσμού   της   χώρας,   για   ανάπτυξη   του πρωτογενούς τομέα, για   επένδυση στη γη, για   μείωση της ανεργίας και   τα λίγα ευρωπαϊκά μέσα που διαθέτουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους να   μην   τα   χειριζόμαστε   και   να   μην   τα   αξιοποιούμε   σωστά.   Οι   νέοι   αυτοί άνθρωποι που χαρακτηρίζονται ‘επιλαχόντες’ πληρούν όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα μόρια που συγκεντρώνουν είναι πάνω από το όριο   που   έχει   το   πρόγραμμα. Κι   όμως,   λόγω   της   αδυναμίας   και   της ανικανότητας του Υπουργείου, τους στερείται η δυνατότητα να ωφεληθούν. Καλώ την Κυβέρνηση   να επανεξετάσει την κατανομή   των προϋπολογισμών. Έστω και τώρα να μη μείνει κανένας νέος άνθρωπος που το δικαιούται εκτός επιδότησης. Να   μη   στερήσουμε   την   ελπίδα   και   την   προοπτική   από   1.133 συμπολίτες μας, που βλέπουν το επαγγελματικό τους μέλλον στη γεωργία. Να αρθούν άμεσα οι αδικίες στην υλοποίηση του προγράμματος. Περιμένουμε να γίνει πράξη η υλοποίηση της δέσμευσης τόσο του Πρωθυπουργού προσφάτως από την Κοζάνη, όσο και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από το βήμα της Βουλής, ότι κανένας νέος γεωργός δε θα μείνει εκτός προγράμματος. Εμείς δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια και θα διεκδικούμε μέχρι τέλους από την Κυβέρνηση   να   μη   χάσουν   την   επιδότηση οι   1.133   επιλαχόντες,   που επαναλαμβάνω  δικαιούνται  να  ενισχυθούν,  όπως   και   οι   άλλοι   δικαιούχοι», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενημερώσει και με επιστολές την   Κυβέρνηση   για   το   πρόβλημα   (Φεβρουάριος   και   Απρίλιος   2017), προτείνοντας μάλιστα συγκεκριμένες λύσεις:
1.   Αναλογική   ανακατανομή     των   καταβληθέντων   ποσών   ανά Περιφέρεια,   από   Περιφέρειες   με   αδιάθετα   ποσά   προς   Περιφέρειες   που υπερκαλύπτουν τον στόχο, όπως η Κεντρική Μακεδονία.
2.  Υπέρβαση   του   προϋπολογισμού   (overbooking),   όπως   γίνεται   σε προγράμματα   ΕΣΠΑ   και   αναλογική   ανακατανομή   των   νέων   ποσών   στις Περιφέρειες,   που   έχουν   ενισχυμένο   αγροτικό   τομέα,   ώστε   να   ενταχθεί   το σύνολο των «επιλαχόντων» νέων γεωργών στο πρόγραμμα.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αδικείται από την κατανομή των κονδυλίων,   αφού   το   ποσοστό   συνεισφοράς   του   πρωτογενούς   τομέα   της περιοχής μας στο εθνικό ΑΕΠ από την αγροτική παραγωγή ξεπερνά το 26%και το ποσοστό των κονδυλίων που μας διαθέτει το Υπουργείο είναι στο 18%»,εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης Παπάς.Ο κ. Παπάς τόνισε επίσης ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε ο ένας στου ςτρεις νέους αγρότες της περιοχής μας που δικαιούται να επιδοτηθεί τελικά να αποκλείεται από το πρόγραμμα» και τόνισε πως ανάλογη θέση έχει πάρει και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.


Τρικυμία με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που αφήνουν και φέτος απλήρωτους


Στη µέση του πουθενά βρίσκονται για µια ακόµη φορά οι διαδικασίες απασφαλµάτωσης των φετινών δηλώσεων, εξέλιξη που υποχρεώνει τους συντελεστές του έργου να αιτούνται επιµόνως παράταση των προθεσµιών, επικαλούµενοι κατά πρώτο λόγο τις δυστοκίες από την ιστορία µε τους δασικούς χάρτες.

Η αναντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ κατοχυρωµένων δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και των επίσηµα δηλωµένων εκτάσεων είναι η πηγή του κακού.Το θέµα πάντως είναι βαθύτερο και ξεπερνάει την επιφανειακή προσέγγιση που έχει να κάνει µε τις τεχνικές εφαρµογές στην τηλεπισκόπιση, την πολιτική διαχείριση των βοσκότοπων και την επιµονή στην όπως – όπως ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ξεπερνάει ακόµη και την υπόθεση του κύµατος µεταβιβάσεων που παρατηρήθηκε φέτος, ως αποτέλεσµα των µέτρων φορολογίας των µη κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, της διαφορετικής αντιµετώπισης των συνταξιούχων και της εν γένει θεσµικής αντιµετώπισης των αγροτών και κατόχων αγροτικής γης.

Οι γνωρίζοντες αυτό το πεδίο διαχείρισης κάνουν λόγο για την «παλιά πληγή» που ακολουθεί χρόνια τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε και που δίνει το δικαίωµα σε επιτήδειους, τύπου φορέα συντονισµού, να πουλάνε φύκια για µεταξωτές κορδέλες.
Πρόκειται στην ουσία για την αναντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ κατοχυρωµένων δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και επίσηµα δηλωµένων για το σκοπό αυτό εκτάσεων, µε το έλλειµµα να ξεκινάει από τα αρχέγονα στοιχεία βάσει των οποίων «χτίστηκαν» τα ιστορικά δικαιώµατα. Αυτή είναι, όπως όλα δείχνουν, η «αµαρτία» που έβαλε, πριν από χρόνια στο παιχνίδι του ΟΣ∆Ε το δίκτυο της ΠΑΣΕΓΕΣ κι αυτό είναι και το «κόλπο» µε το οποίο κληρονόµησε τη δουλειά η κοινοπραξία του ΟΣ∆Ε. Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ η «καυτή πατάτα» είναι τόσο καυτή που καµιά διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλησε να την ακουµπήσει και καµιά πολιτική ηγεσία δεν πήρε απόφαση να τη διαχειριστεί. Προτιµούν όλοι να κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, να εφευρίσκουν τρόπους να ψευτοδιαχειρίζονται την κατάσταση και να καθιστούν «απαραίτητους» όλους εκείνους που επί σειρά ετών νέµονται τον κόπο των έντιµων αγροτών και δηµιουργούν «υπηρεσίες» εκ του µη όντος.

Οι εν λόγω επισηµάνσεις δεν θα είχαν ίσως αξία, αν πίσω από την οργιώδη διαχείριση του ΟΣ∆Ε δεν αναφύονταν κάθε φορά ο κίνδυνος χιλιάδες αγρότες, κατά βάση µη φέροντες ευθύνη, να παραµένουν για καιρό απλήρωτοι και να βασανίζονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, κάτι που µοιάζει αναπόφευκτο και φέτος. Η παράταση την οποία ζητούν µε ένα στόµα όλοι οι εµπλεκόµενοι, βάζοντας µπροστά τις λειτουργούσες υπό λανθάνουσα µορφή τριτοβάθµιες ΣΑΣΟΕΕ και Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, δεν είναι παρά ο χρόνος που αναζητάται για το νέο «µπάλωµα» και την άφεση αµαρτιών στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διαιώνιση του προβλήµατος.

Πηγή: Agronews.gr

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2017


Η καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου 2017 θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου.

Πιο αναλυτικά:

  • Στους συνταξιούχους του Δημοσίου, ΙΚΑ και ΝΑΤ θα καταβληθούν στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
  • Στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 1 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη.
  • Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2017 στις 1 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη.
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Αυγούστου 2017 στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή, ενώ οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Αυγούστου 2017 θα καταβληθούν και αυτές στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
Πηγή: e-forologia.gr