Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Πως θα φορολογηθούν και τι φόρο θα πληρώσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι

Περισσότερους φόρους για μισθωτούς και συνταξιούχους φέρνει φέτος η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Με μια φορολογική κλίμακα τριών μόνο συντελεστών, αλλά και έκπτωση φόρου σταθερή για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ και μειούμενη μέχρι τελικού μηδενισμού για ποσά εισοδημάτων από 21.001 έως 42.000 ευρώ θα υπολογιστεί φέτος ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Το συνολικό ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με κλίμακα τριών συντελεστών : 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ και 42% για το επιπλέον ποσό άνω των 42.000 ευρώ.
Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα μειώνεται κατά 2.100 εφόσον το εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Εάν ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ίδιο ύψος με το ποσό του φόρου.
Για ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% του ποσού κατά το οποίο το εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ.
Από το φόρο που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που προβλέπει ο νόμος, αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:
  • Το 10% των εξόδων ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον τα ποσά αυτά υπερέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα μισθωτού.
  • Το 10% των ποσών που καταβλήθηκαν ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.
  • Το 10% των δωρεών προς το Δημόσιο και τους φορείς γενικής κυβέρνησης, προς κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και το 10% των χορηγιών.
  • Το 10% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
  • Ποσό 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και για καθένα από τ απρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% ή εφόσον είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης.
Για να διαπιστώσει ένας μισθωτός ή συνταξιούχος εάν τελικά δικαιούται επιστροφή ή εάν θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον φόρο θα πρέπει να αφαιρέσει από το ποσό του φόρου που αναλογεί το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 από μισθούς ή συντάξεις του.
Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την 31η -7-2014, η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης εκπνέει στις 30-9-2014 και η προθεσμία εξόφλησης της τρίτης δόσης λήγει στις 30-11-2014.
Οσοι μισθωτοί εργάστηκαν σε έναν μόνο εργοδότη κατά τη διάρκεια του 2013 και δεν είχα άλλα εισοδήματα δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο, καθώς ο φόρος έχει παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους και είναι περίπου ίσος με το φόρο που αναλογεί, δεδομένου ότι ο υπολογισμός και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με την ίδια φορολογική κλίμακα.
Αντιθέτως, οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος επιπλέον φόρους εισοδήματος με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς το 2013 το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν από το σύνολο των συντάξεών τους (κύριων και επικουρικών) ήταν πολύ λιγότερο από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί.
Επιπλέον φόρο θα πληρώσουν και όλοι οι μισθωτοί που το 2013 εργάστηκαν σε περισσότερους από έναν εργοδότες, καθώς και όσοι απέκτησαν εισοδήματα και από άλλες πηγές, πλην μισθών.
Ειδικότερα, σε κάθε μισθωτό που εργάστηκε σε περισσότερους από έναν εργοδότες, η παρακράτηση του φόρου έγινε αυτοτελώς από κάθε εργοδότη, δηλαδή ξεχωριστά από τον καθένα με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών.
Ομως, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, ο φόρος θα υπολογιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων από μισθούς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών.
Συνεπώς, τα επιμέρους εισοδήματα από μισθούς που εισπράχθηκαν από κάθε εργοδότη, κατά τον τελικό υπολογισμό του φόρου, θα ανέβουν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου.
Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό του φόρου το οποίο αναλογεί στο άθροισμα όλων των μισθών που καταβλήθηκαν από όλους τους εργοδότες θα είναι σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων φόρων, όποτε, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, θα προκύψει υποχρέωσης πληρωμής επιπλέον φόρου.
Εξάλλου, κάθε μισθωτός με εισοδήματα και από άλλες πηγές (π.χ. από ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) θα φορολογηθεί αυτοτελώς για τα λοιπά εισοδήματά του και θα κληθεί να πληρώσει γι' αυτά φόρο με την εκκαθάριση της δήλωσης, επειδή από τα συγκεκριμένα εισοδήματα είτε είχε παρακρατηθεί πολύ μικρός φόρος είτε δεν έχει παρακρατηθεί καθόλου φόρος.

Πηγή : imerisia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Προς θέσπιση ο «ποινικός εισαγγελέας συνδιαλλαγής», με στόχο λιγότερες δίκες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον οποίο έχουν μεταφερθεί καινοτομίες που ήδη εφαρμόζονται σε άλλα κράτη όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

Οι καινοτομίες αυτές αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις.

Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, που είναι έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που συγκροτήθηκε υπό τον πρόεδρο της καθηγητή της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λάμπρο Μαργαρίτη, προβλέπει την καθιέρωση του θεσμού του «ποινικού εισαγγελέα συνδιαλλαγής» ο οποίος θα συνδιαλέγεται με τον κατηγορούμενο για το ύψος της ποινής πριν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο «ποινικός εισαγγελέας συνδιαλλαγής» θα έχει τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με τον κατηγορούμενο και να συμφωνεί για το ύψος της ποινής, χωρίς η υπόθεση να φτάνει στο ακροατήριο.

Η διαμεσολάβηση αφορά τα κακουργήματα για τα οποία προβλέπονται ποινές μέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, ενώ στους κανόνες της συνδιαλλαγής δεν μπορούν να υπαχθούν αδικήματα που τιμωρούνται με βάση το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου.

Εάν ο κατηγορούμενος συμφωνήσει με τον «ποινικό εισαγγελέα συνδιαλλαγής», τότε πρέπει η συμφωνηθείσα ποινή να είναι εμφανώς επιεικέστερη από αυτή που θα επιβαλλόταν από το δικαστήριο, ενώ παράλληλα και η έκτιση της ποινής θα έχει ευνοϊκότερους όρους αναφορικά με την αποφυλάκιση.

Παράλληλα, με το επίμαχο νομοσχέδιο, καταργούνται τα Πενταμελή Εφετεία Κακουργημάτων, ενώ από Πενταμελή Εφετεία θα δικάζονται τα αδικήματα που χαρακτηρίζονται σύνθετα, καθώς και αδικήματα που καταλαμβάνονται από το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου.

Πηγή : kathimerini
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Σε ποια επαγγέλματα θα γίνεται παρακράτηση

Διευκρινίσεις για τα επαγγέλματα στα οποία θα γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή έως και 20% έδωσε το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του.

Σε αυτή καθορίζονται τα επαγγέλματα και οι υπηρεσίες προσώπων και εταιρειών που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, το ύψος της παρακράτησης ανά κατηγορία, όπως επίσης και ποιες υπηρεσίες εξαιρούνται από την παρακράτηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο σε παρακράτηση φόρου, ανεξάρτητα με το αν οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα (όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο), υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά «και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες».

Αφορά δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Που γίνεται η παρακράτηση

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

Στην εγκύκλιο αναλύεται τι ακριβώς εννοείται με τους όρους «τεχνικά έργα», «αμοιβές διοίκησης» και «συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Συγκεκριμένα:

-Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και έργα υπαίθρου. Ως τεχνικό έργο θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάμενου ήδη πράγματος νέου στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).

-Με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούμενες με τον αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

Οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης, αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης, αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου «software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών, αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.

Επισημαίνεται, ότι στις αμοιβές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας οι οποίες σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Εξαιρέσεις

Αντίθετα, στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.


Πηγή : imerisia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το 2014 ως 400€ το μήνα

Στην πιλοτική εφαρμογή της καταβολής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντός του 2014 προσανατολίζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου. Με βάση μια πρώτη εκτίμηση, το όριο για την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι τα 4.800 ευρώ. Ο υφυπουργός Εργασίας αναγνώρισε ότι το κράτος δαπανά πολλά χρήματα στην κοινωνική πολιτική χωρίς να υπάρχει στόχευση, γεγονός που τα κάνει λιγότερο αποτελεσματικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίδομα θα φτάνει στα 400 ευρώ το μήνα σε φτωχές οικογένειες με δύο παιδιά. Η αρχή θα γίνει πιλοτικά για κάποιους δήμους μετά το καλοκαίρι και στη συνέχεια από το 2015 για όλους όσους το δικαιούνται.

Βέβαια και σε αυτό το μέτρο θα ισχύουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Θα δοθεί αρχικά όπως αναφέραμε πιλοτικά μετά το καλοκαίρι, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές, σε όσες οικογένειες έχουν χαμηλό εισόδημα έως 4.800 ευρώ.

Για παράδειγμα το επίδομα θα κυμαίνεται 200-220 ευρώ κατ' άτομο και θα αυξάνεται κατά 70 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Η οικονομική ενίσχυση για μια οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται συνολικά σε 400 ευρώ κάθε μήνα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν εισοδηματικά κριτήρια -η πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας θέτει ως ετήσια εισοδηματική οροφή το ποσό των 4.800 ευρώ- αλλά και να μην διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία (δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν πάντως όσοι κατοικούν σε δικό τους σπίτι αλλά δεν έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι προηγούμενων ετών (δηλαδή κάποιος που μένει φέτος άνεργος και δεν έχει άλλη περιουσία θα δικαιούνται ενίσχυση ακόμα και αν πέρσι δεν πληρούσε τα κριτήρια αυτά.

Που θα εφαρμοστεί πιλοτικά :

Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά το 2014 και θα προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε 8.000-10.000 δικαιούχους σε δύο περιοχές της χώρας ή δύο έως πέντε δήμους, ενώ από το 2015 θα χορηγείται κανονικά σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου πρόκειται να διατεθεί 1.6 δισεκατομμυρίο ευρώ, αλλά όχι εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του κράτους, καθώς θα υπάρξει κοινοτική ενίσχυση.

Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο θα ισχύσει σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και κυρίως στα νησιά, αλλά οι ακριβείς περιοχές θα επιλεγούν μετά τις ευρωεκλογές.

Εξτρά παροχές :

Εκτός από την οικονομική ενίσχυση οι δικαιούχοι θα έχουν και μία σειρά πρόσθετων παροχών, όπως είναι:

H ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (αν είναι ανασφάλιστοι)
H ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
H χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
H συμμετοχή σε προγράμματα του ευρωπαϊκού ταμείου απόρων όπως η σίτιση
H συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης)

Πηγή : taxheaven
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

17 εκατ. ευρώ για στήριξη του μελισσοκομικού τομέα

Στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας 2014 - 2016. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας προβλέπεται συνολική δαπάνη 3.600.000 ευρώ, για τον εξοπλισμό που αφορά τη διευκόλυνση των μετακινήσεων 4.035.000, για την οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 8.030.000 ευρώ κ.ά. «Το μέλι είναι ένα σημαντικό προϊόν για τη χώρα, ένα προϊόν εθνικής εμβέλειας, υψηλής διατροφικής αξίας, που συμβολίζει την ποιότητα και την αειφορία. Ο τομέας έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της. Με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα», δήλωσε ο κ. Τσαυτάρης.

Υπογράφηκε η σύμβαση για καταγραφή γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων :

O κ. Τσαυτάρης υπέγραψε την Τετάρτη τη σύμβαση και την απόφαση επιχορήγησης 120.000 ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υλοποίηση έργου που αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή των γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων των δικαιούχων παραγωγών της χώρας.
Το σύστημα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει εργαλείο για την αξιολόγηση του υφιστάμενου τρόπου προσδιορισμού της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου ελέγχου για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου στους αγρότες.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσαυτάρης, «το Υπουργείο αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, καταναλωτές στη μορφή του one-stop-shop».

Και πρόσθεσε: «Η ηλεκτρονική καταγραφή των μηχανημάτων, η Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (PORTAL) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αγροτικών Ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου, η ψηφιακή καταγραφή όλων τα μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων που έχει ολοκληρώσει το Υπουργείο ως φορέας υλοποίησης, από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ), θα συνδυάζονται και με τον ψηφιακό χάρτη, δηλαδή με τις γεωχωρικές πληροφορίες του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), πράγμα που θα καταστήσει τα ψηφιακά συστήματα του ΥπΑΑΤ ακόμη πιο χρήσιμα. Το ψηφιακό Υπουργείο e-ΥπΑΑΤ, με στόχο μια αποτελεσματικότερη διοίκηση, αποτελεί στρατηγική επιλογή μας και όλα αυτά τα έργα που υλοποιούνται παράλληλα από το Υπουργείο, εισάγουν τον πρωτογενή τομέα στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα».Πηγή : imerisia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

5.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

Σύντομα το Δημόσιο θα προσλάβει πάνω 5.000, από τους οποίους οι 3912 θα είναι εποχικοί και 1.320 μόνιμοι υπάλληλοι.
Ειδικότερα οι προσλήψεις θα γίνουν στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στη ΔΕΗ ήδη βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης η πρόσληψη 600 ατόμων ως μόνιμου προσωπικού, ενώ τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να προκηρυχθούν άλλες 3.012 θέσεις εποχικού προσωπικού. Εξ αυτών, 2.315 αφορούν συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, ενώ 697 θέσεις θα καλυφθούν με συμβάσεις 60 ημερομισθίων για ανειδίκευτους εργάτες.

Στην πρόσληψη 900 εποχικών υπαλλήλων προχωρεί και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας 2014.

Από το υπουργείο Μεταφορών αναμένεται να διεξαχθούν τρεις διαγωνισμοί για την κάλυψη 720 μόνιμων θέσεων σε ΟΣΥ, μετρό και ΥΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη 450 οδηγών λεωφορείων και τεχνιτών στις οδικές συγκοινωνίες, 200 ηλεκτροδηγών και υπαλλήλων εισιτηρίων στο μετρό και 70 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην ΥΠΑ.

Πηγή : imerisia
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Για ποιους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η απαλλαγή δήλωσης ΦΠΑ

Πιο εύκολη τη ζωή σε 415.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να καταστήσει το υπουργείο Οικονομικών, απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση της δήλωσης υποβολής ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Το Εθνος", η συγκεκριμένη ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ αναμένεται να ενταχθεί στο επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί ακριβώς το ύψους του ετήσιου τζίρου του ελεύθερου επαγγελματία που θα αποτελεί και το «εισιτήριο» για την απαλλαγή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αφορά επαγγελματίες με τζίρο έως 10.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να έχει φύγει από το τραπέζι του ΥΠΟΙΚ το σενάριο που θέλει τον πήχη να ανεβαίνει στις 20.000 ευρώ ετησίως.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιμένουν στην πρόταση αυτή ισχυριζόμενοι ότι το ισχύον καθεστώς προκαλεί απώλειες στο Δημόσιο λόγω των επιστροφών ΦΠΑ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα δημιουργεί μεγάλο διοικητικό βάρος στη φορολογική διοίκηση για την επεξεργασία, την επικύρωση και τον έλεγχο των δηλώσεων υποβολής ΦΠΑ.

Παράλληλα, το ΥΠΟΙΚ ετοιμάζει τη δημιουργία ειδικής μονάδας παρακολούθησης των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ με σκοπό να γίνουν αναλύσεις και τυχόν βελτιώσεις-διορθώσεις στη ρύθμιση, ενώ πρόκειται να εκκαθαρίσει και το μητρώο ΦΠΑ από τις ανενεργές επιχειρήσεις. 

Η μεγαλύτερη, όμως, ανατροπή που ετοιμάζει είναι η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ. Αυτό θα λειτουργεί με βάση το ιστορικό της κάθε επιχείρησης. Όσες έχουν καλό ιστορικό θα λαμβάνουν γρήγορα την επιστροφή σε αντίθεση με τις  κακόφημες που θα χρειάζεται να περιμένουν.


Πηγή : newsmoney.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr