Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Προσωρινό πλαίσιο στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που πλήττει τις επιχειρήσεις, ενεργοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη, το εν λόγω πλαίσιο στήριξης καλύπτει ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τις 17 Αυγούστου, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές.

Σημειώνεται πως μία επιχείρηση θεωρείται προβληματική, εφόσον δεν είναι ικανή με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με πόρους που μπορεί να εξασφαλίσει από τους μετόχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Με το νέο μηχανισμό στήριξης του υπουργείου Οικονομικών, παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ, που θα καταρτισθούν μέχρι την 31.12.2011, μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και μεγάλων Ομίλων.

Στις πρώτες, θα παρέχεται κεφάλαιο κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) και στις δεύτερες πίστωση για επενδυτικούς σκοπούς.

Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης, και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του δανείου, ενώ παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από 4 σε 10 έτη.

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700  fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΑΠΟ ΤΟ 2012 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αφορά στις συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίου

Από το πρώτο δίμηνο του 2012 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έστειλε ενημερωτικό έγγραφο σε όλους τους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου με το οποίο γνωστοποιεί ότι, πέραν της μέριμνας για ηλεκτρονική καταχώρηση των δελτίων αποστολής, το Σεπτέμβριο αναμένεται αφενός, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ενιαίο πρότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου και αφετέρου να λειτουργήσει ένα forum για τον εντοπισμό και την άρση εμποδίων ένταξης στο σύστημα αυτό, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Έτσι, επίκειται η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, τόσο μεταξύ τους όσο και με το δημόσιο.

«Τα οφέλη που αναμένονται από την εν λόγω δράση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δομών της κρατικής μηχανής είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η μείωση του κόστους τιμολόγησης, αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης, καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας και της εμπλοκής του κράτους», όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή του υπουργείου.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566


Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ:
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6932 327404

 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!