Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Έκδοση άδειας διατήρησης για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών κάνει γνωστό σε όλουςτους   κτηνοτρόφους   που   διατηρούν   ενεργές   σταβλικές   εγκαταστάσεις   εντός   των   ορίων οικισμών ή πλησίον αυτών, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2741/Β’/04 Αυγούστου 2017), βάσει της οποίας είναι, πλέον, δυνατή η έκδοση άδειας διατήρησης, για τις παραπάνω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.        
Για   περισσότερες   πληροφορίες   σχετικά   με   το   θέμα   και   για   έντυπα   αιτήσεων   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, τέρμα Ομονοίας:  Στο γραφείο 9, στον γεωπόνο Χατζίκα Αθανάσιο, τηλ. 23213-55215 και  στο γραφείο 8, στον  υπάλληλο Τερπεζίδη Βασίλειο, τηλ. 23213-55212.        
Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 04 Δεκεμβρίου 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου