Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ σχετικά με τη δήλωση βοσκήσιμων γαιών


Από   τη   Διεύθυνση   Αγροτικής   Οικονομίας   και   Αλιείας   της Περιφέρειας   Κεντρικής   Μακεδονίας   ανακοινώνονται   τα   εξής σχετικά με τη δήλωση βοσκήσιμων γαιών στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης:

«Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3208/ 2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/ 1985 “Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο”   (ΦΕΚ   Α’   99)   όπως   ισχύει,  μπορούν   να   δηλώσουν  στις Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής   της   περιοχής τους την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν,  με αίτηση τους μέχρι   τις   7/   10/   2017  και   σε   εφαρμογή   των   διατάξεων   της   αριθμ.1058/71977/3-7-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2331/Β’/ 7-7-2017)».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου