Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Προγράμματα Απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 5.000 και 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών


Στην κατάρτιση δύο ξεχωριστών προγραμμάτων Απασχόλησης προχωρά ο ΟΑΕΔ, εκ των οποίων:

α) Το πρώτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των είκοσι (20) θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι ενισχύσεις του οποίου εντάσσονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Καν. 651/2014) με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» και

β) το δεύτερο σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι ενισχύσεις του οποίου εντάσσονται στο Κανονισμό de minimis (Καν.1407/2013) με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»


Πηγή:e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου