Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους παραγωγούς τηςΠ.Ε. Σερρών που επιθυμούν να ενταχθούν στο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα έως 30 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία της Υπηρεσίας.Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα  οινάμπελα  και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση   υφιστάμενων   αμπελώνων   ή   τη   δημιουργία   νέων  (εφόσον   υπάρχουν δικαιώματα   φύτευσης)   με   στόχο  την  αύξηση   της   ανταγωνιστικότητας   των   αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων   μέσω   της   ποιοτικής   αναβάθμισης   του   αμπελουργικού   δυναμικού,   της εγκατάστασης   ποικιλιών   αμπέλου   με   αυξημένο   εμπορικό   ενδιαφέρον,   της   εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

1. Η αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του εμβολιασμού.

2. Η εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.

3. Η φύτευση αμπελώνων με άδεια από το εθνικό αποθεματικό.

4. Η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων. Η ελάχιστη   έκταση  αμπελοτεμαχίου  για  συμμετοχή   στο  πρόγραμμα  ορίζεται  στο   1(ένα) στρέμμα.

Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2014-15 & 2015-16) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον  οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τέλος,   γίνεται   σαφές   ότι   η   έγκριση   και   η   ένταξη   στο   πρόγραμμα   των   επιλέξιμων αιτήσεων   και   εκτάσεων   ακολουθεί   την   Υπουργική   Απόφαση   κατανομής   των   διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.

Πηγή: Serrespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου